Personligt ledarskap i grupp

Personligt Ledarskap i Grupp är, precis som det låter, vårt program Personligt Ledarskap anpassat för en grupp. Utgångspunkten är även här att ”om du kan leda dig själv kan du också leda andra” – en effektiv grupp består alltid av trygga medarbetare med god självkänsla.

Personligt Ledarskap i Grupp

Här använder vi gruppens kraft i utvecklingsprocessen och bygger högpresterande team genom att ta fram styrkan och medvetenheten hos alla i gruppen. Stor kraft läggs på att skapa tillit för varandra – att dela med sig av insikter och erfarenheter istället för revirtänkande, att lyssna på och coacha varandra mot de gemensamma målen istället för att agera på egen hand.

Just det coachande ledarskapet går som en röd tråd genom programmet och fördelarna är många:

 • Gemensamt språk kring ledarskapet
 • Mer engagerade medarbetare
 • Bättre målfokusering
 • Ökad arbetsglädje
 • Bättre tidshantering
 • Minskad stress
 • Snabbare beslut
 • Tydligare kommunikation
 • Färre konflikter
 • Större insikt om egna vanor och attityder
 • Rätt ansvar på rätt plats

Deltagarna varvar gruppmöten med individuella möten vilket även säkerställer den personliga utvecklingsprocessen. Programmet varar cirka åtta månader och mötena sker med runt fyra veckors mellanrum vilket gör att deltagarna kan använda sina nyvunna insikter i det dagliga arbetet och på så sätt uppnå varaktiga förändringar.

Materialet som ingår: 12 inspirerande kapitel för lyssning (ljudbok) och läsning (pärm eller på datorn), övningar, självskattningar mm.

Personligt ledarskap i grupp

“Vi har blivit modigare och vågar ta nya kliv och ta nya beslut. Våra ledare har utmanats och utmanat sig själva. Cheferna har verkligen växt i programmet.”

Anna Jidberg, kontraktschef Coor
Resultat: Ledarskapindex +17%
Motiverade medarbetarindex +11%

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret