I vårt grundläggande ledarskapsprogram ger vi handgripliga verktyg för att snabbt komma in i rollen som ledare och chef.

nysomchefsiffra96

Om ny som chef

Vi går igenom ledarrollens både hårda och mjuka värden, där stor vikt läggs vid ledarens förmåga att coacha sina medarbetare att utvecklas och ta ansvar.
Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och för att vinna deras engagemang, tillit och respekt krävs det att chefen känner sig säker och trygg i sin nya roll.

En del av utbildningen är kopplad till chefens nyckelarbetsuppgifter, till exempel löpande målsamtal, teammöten, kvalitetssäkring, målstyrning och uppföljning. Att kommunicera på rätt sätt och ge en bra och fungerande feedback är därför en viktig del av programmet. Du är med och skapar ett antal strukturer i syfte att stödja dig i din vardag.

Vi tränar ledaregenskaper med konkreta verktyg och modeller:

  • Insikter i ledarskapet. Vad är en bra chef, hur vill jag vara som chef.
  • Värderingar och ledarfilosofi. Mitt uppdrag och mitt ansvar som chef.
  • Att sätta mål. Hur går jag tillväga och hur följer jag upp.
  • Feedback. Vad är feedback och hur används feedback för att bekräfta och utveckla medarbetare.
  • Tid. Skapa tid för ledarskapet.
  • Att leda i mötet. Praktiska tips för dig som ny chef.
  • Uppföljning som skapar ansvar och handlingskraft.
  • Coaching som verktyg. Hur medarbetarna får chansen att utvecklas, ta eget ansvar och bli självledande.

Programmets upplägg

Programet omfattar två heldagsmöten med 4-6 veckors mellanrum

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation via formuläret