En av de viktigaste framgångsfaktorerna i all försäljning är – säljaren själv

I programmet Säljutveckling fokuserar vi därför på den personliga delen, som vi delar in i tre områden:

Personlighet. Det finns förmodligen ingen ”rätt” personlighet för att bli en bra säljare, tricket är snarare att använda den egna personligheten på rätt sätt – och kanske också på ett nytt sätt. Målet är att skapa en förtroendefull relation med kunden, där bägge parter känner sig avslappnade, lugna och trygga. Framgångsrika säljare har en sak gemensamt – de är duktiga på att vara sig själva!

Fackkunskap. Att förstå hur en produkt eller tjänst fungerar är naturligtvis bra. Ännu bättre är det om säljaren kan förklara vilken nytta kunden har med just den tjänsten eller produkten. Då krävs förmågan att lyssna – på kundens utmaningar, behov och önskemål – men vinsten är stor: Säljaren upplevs inte bara som kunnig utan också som en problemlösare.

Affärsförmåga. Hur ser marknaden ut? Vad vill den ha? Vad kan ert företag leverera? En god affärsförmåga handlar ytterst om att kunna skapa så attraktiva erbjudanden som möjligt – för bägge parter. Både nu och i framtiden. Att långsiktigt odla bra affärsrelationer är därför i allra högsta grad en ledarskapsfråga där säljarens attityder, affärsetik, personliga ansvar och förmåga att få rätt saker gjorda är avgörande.

När vi arbetar med säljare börjar vi med en nulägesanalys inom dessa tre områden. Båda säljaren och dennes säljchef gör en självskattning av säljaren, vilket blir utgångspunkterna för de mål som sätts upp i den vidare processen.

Säljutveckling

“Vi letade efter en säljutbildning som kunde hjälpa våra redan erfarna säljare att utvecklas. De traditionella säljutbildningarna som vi hittade kunde inte matcha de krav vi ställde på en utbildningspartner. Vi valde Nya Ledarskapet för att kunna kombinera ökad prestation med mindre stress både yrkesmässigt och privat. Tydliga övningar med god tid för reflektion har inneburit bättre planering, fler kundbesök och ökad försäljning till våra strategiska kunder.”

Stefan Bengtsson, VD, Amtele

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret