I programmet Individuell ledarutveckling är det du som sätter agendan

Du har förmodligen några års erfarenhet som chef och du har kommit till insikt om vilka dina styrkor är men också vad du behöver utveckla. Nu vill du ta ett kliv vidare och verkligen utforska din potential.

Individuell Ledarutveckling

Syftet är att du ska få en ökad självinsikt – både som person och chef – om hur din ledarstil påverkar din omgivning (medarbetare, andra chefer, kunder, leverantörer…) och inte minst din verksamhets resultat. Till din hjälp har du en ledarutvecklare med mångårig chefserfarenhet som fungerar både som ditt bollplank och din affärscoach.

Eftersom programmet skräddarsys för just dig och dina behov har du alla möjligheter att själv bestämma upplägget. Men några av de punkter som brukar efterfrågas är dessa:

  • Hantera utmaningar och förändringar.
  • Kommunicera med och genom andra.
  • Bli trygg som ledare och skapa en tillitsfull och trygg arbetsplats.
  • Sätta mål, styra mot dem och nå dem.
  • Ge feedback, motivera och coacha dina medarbetare.
  • Skapa såväl affärsdriv och resultat som trivsel och glädje.
  • Bli en närvarande chef och en bra förebild.
  • Delegera och få medarbetarna att växa och ta ansvar.
  • Hantera din tid och förebygga stress.

Dina önskemål och behov styr alltså utformningen av programmet. Om du vill, lägger du tillsammans med din ledarutvecklare upp en långsiktig plan – eller så kommer ni överens om att bestämma agendan från gång till gång.

Individuell ledarutveckling

“Jag har blivit mer beslutskraftig och mina mål förverkligas. Själva processen, det långa programmet med möjligheter till reflektion och tillämpning av uppgifter samt möten med min ledarutvecklare skapar en bestående utveckling. Jag har blivit mera beslutskraftig, och mina mål nås steg för steg. Om du vill lära känna dig själv och nå resultat, så är detta ett utmärkt verktyg. För organisationer är det ett utmärkt verktyg att investera i på ledare på alla nivåer.

 

Göran Axhamre, Training Effects AB
Tidigare ansvarig för Kompetens & Ledarutveckling inom bl a Swedbank

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret