Vi erbjuder ett strukturerat, etablerat träningsprogram i personligt ledarskap med vetenskaplig grund och stöd i senaste forskning.

persLedsiffra95
persLedsiffra17

Effektivt förändringsverktyg

Nya LedarskapetTM är ett effektivt förändringsverktyg som stödjer er på väg mot era mål. Det är ett strukturerat, etablerat träningsprogram i personligt ledarskap med vetenskaplig grund och stöd i senaste forskning enligt samarbete med Karolinska Institutet – Neuro Science. Ni jobbar tillsammans med en ledarskapskonsult där träning omfattar allt från idéer och visioner till praktisk handling.

Ni och ert företags mål är hela tiden i fokus.Träningen integreras med ert arbete från första mötet och följer er varje dag genom hela träningsperioden. Ni tränar över tid och skapar bestående förändringar i beteende, mål och resultat.

Vi tränar ledaregenskaper med konkreta verktyg och modeller:

  • Coaching till Aktivitet och Uppföljning med Feedback. Du får verktygen och tränar steg för steg för att omsätta dessa färdigheter i ditt ledarskap.
  • Målorientering. Du tränar på verktyg för att arbeta exponentiellt, positivt och strukturerat med dina mål samt motivera både dig själv och andra.
  • Vanor & Attityder. Medvetandegör de vanor och tankevanor du har idag. Sätt nya vanor och attityder, för dig själv och andra, som får dig att nå helt nya resultat.
  • Tidshantering. Effektivisera din dag. Reducera din stress. Hitta ett produktivt positivt lugn i dig själv genom att använda din kapacitet och din hjärnkraft smartare.
  • Personliga ledaregenskaper. Identifiera vad du vill utveckla i ditt ledarskap, t. ex. att kommunicera, lyssna, ta initiativ, delegera, motivera. Du väljer.
Richard

”Vi har vänt trenden och har växt till ett av de
starkaste IT konsultbolagen i branschen. Exakt vad som är tack vare programmet är svårt att säga, men det har definitivt gett effekt.”

Richard Böjesson, CEO Visma Solutions

Programmets upplägg

Programmet löper över ca tio månader och omfattar nio tillfällen där vi varierar individuella möten med gruppmöten.

Anna

”Vi uppnår resultat. Programmet var över längre tid, det blev tydligt vad som behövde förändras, och det följdes upp. Det gav resultat!”

Anna Jidberg, COOR kontraktschef för Nya Karolinska Sjukhuset

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation via formuläret