Struktur, vision, värderingar…

All organisationsutveckling handlar slutänden om en enda sak – att skapa optimala förutsättningar för att alla delar inom organisationen ska fungera så bra som möjligt.

Organisation

Nya Ledarskapet kan hjälpa er med allt från övergripande frågor som struktur, vision och värderingar till att utveckla varje enskild medarbetares engagemang, beteenden och kompetenser.

Vi anpassar givetvis våra processer till de förutsättningar och behov just din organisation har för att skapa långsiktiga och varaktiga resultat. En stor fördel är att vi, om så önskas, kan komplettera med våra fasta program som t. ex. Personligt Ledarskap.

Våra program för organisationer:

Organisation

“Vi kan se i vår utveckling att det ger resultat! Det är ett stort värde i att ha ett gemensamt språk. Eftersom vi alla i företaget har samma bas med Nya Ledarskapet och jobbat med materialet under flera år, kan jag kommunicera internt i företaget och veta att alla förstår vad jag menar. Det är värt mycket bara det. Men roligast är förstås att vi kan se i vår resultatutveckling när vi började insatserna med Nya Ledarskapet. Det ger resultat!”

Mikael Törnberg, VD, Acumo AB

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret