Mission, vision och värderingar

Vet du vilket företag ni vill vara? Känner alla andra på företaget till det också? Och vet även dina kunder vad ni står för?

Mission Vision och Värderingar

Idag är det inte självklart att konsumenter väljer en produkt eller en tjänst enbart utifrån vad tjänsten eller produkten faktiskt levererar. Det är lika viktigt att det företag de köper från också har värderingar som stämmer med deras egna, att företaget står för något de själva tycker är bra. Även i rekrytering av yngre medarbetare visar forskning att både företagets kultur och syfte spelar en allt större roll vid val av arbetsgivare.

Vi hjälper er i processen att utveckla er vision

Det är här en genomtänkt och inspirerande vision kan göra stor skillnad för din organisation, ditt företag eller din avdelning. Men en vision är inte bara betydelsefull gentemot era kunder, den är minst lika viktig för alla era medarbetare, de som jobbar idag och de som ni vill ha i framtiden.

För en bra vision fungerar ungefär som en kompass – den anger riktningen ni vill att alla på företaget ska gå i, den hjälper er att förstå vad det är som är viktigt på just ert företag och när den omsätts i handling visar den omgivningen vilket företag ni vill uppfattas som.

Det finns många uppfattningar och associationer kring orden vision, mission och värderingar.
Vi brukar mycket kort förklara dem så här:

  • Vision – den idealbild av framtiden ni vill uppnå.
  • Mission – det ni gör varje dag för att ta er dit.
  • Värderingar – det ni tycker är viktigt.
  • Stödjande beteenden – hur ni levererar era värderingar i vardagen, så att andra kan se att ni tycker dessa är viktiga.

En tydlighet i alla dessa fyra dimensioner ger också en tydlig bild av vad som förväntas av alla i det långsiktiga perspektivet, oavsett årets affärsplan, månadens kampanj, aktuell strategi etc. Det blir ett viktigt stöd för era beslut, en ram för er feedback och fungerar självsanerande på ej önskade beteenden.

“Efter att företagsledningen tagit fram vision och mission för företaget har dessa fungerat som en röd tråd i allt vi gjort efter det, samtidigt som det fungerat som en guide vid beslut. Det blev väldigt tydligt vad vi egentligen gör. Jag kan varmt rekommendera Nya Ledarskapet process för vision och värderingsarbete!”

Andreas Backlund, Moreco Group AB

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret