Vi erbjuder ett strukturerat, etablerat träningsprogram i personligt ledarskap med vetenskaplig grund och stöd i senaste forskning.

sjalvledSiffra95
sjalvledSiffra90

Om Självledarskap del 1

Chefer har stor kunskap och erfarenhet. I detta format inspireras och utbildas varje individ från sin nivå och samtidigt sprids den kunskap som redan finns med nätverkande och kunskapsöverföring på så sätt skapas ett lärande företag. Under fyra workshops utmanas och utvecklas chefer utifrån sin vardag och sina utmaningar.

Du och ditt företags mål är hela tiden i fokus. Träningen integreras med ditt arbete från första mötet och följer dig i varje dag genom hela träningsperioden. Du tränar över tid och skapar bestående förändringar i beteende, mål och resultat.
Mellan gruppträffarna träffas deltagarna i smågrupper och följer upp “on the job traning”.

Vi tränar ledaregenskaper med konkreta verktyg och modeller:

  • Öka förmågan att leda och motivera andra genom aktivt lyssnande, att ställa rätt frågor, coacha, ge feedback och följa upp mot mål på ett positivt sätt.
  • Målorientering. Ta dig an komplexa utmaningar genom att träna på att sätta och bryta ner mål och hitta aktiviteter som skapar handling och engagemang.
  • Vanor & Attityder. Medvetandegör de vanor och tankevanor du har idag. Sätt nya vanor och attityder, till dig själv och andra, som får dig att nå helt nya resultat.
  • Tidshantering. Lägg din tid på det som skapar resultat. Lär dig att prioritera, strukturera och träna good enought och att säga nej.
  • Personliga Ledaregenskaper. Identifiera vad du vill utveckla i ditt ledarskap, t.ex. att kommunicera, lyssna, ta initiativ, delegera, motivera. Du väljer.
  • Fokus per peergrupp. Utifrån varje startad grupp kan ett specifikt fokus väljas. Gruppen lär sig, tränar och utvecklas inom just det området. T ex Feedback, engagemang, delegering.
Lisa

”Kan jag leda mig själv kan jag lättare leda andra att nå sina mål eller våra gruppmål. Vi lever i en föränderlig värld där det händer saker hela tiden. Ens förhållningssätt genomsyrar allt man gör”

Lisa Schröder Driftchef COOR AB

Programmets upplägg

Programmet löper över ca 6 månader och omfattar fyra gruppmöten och 3 peermöten.

Tillval Självledarskap del 2 – individuell fördjupning: 5 möten à 1.5h för att öka utveckling och kunskap i självledarskap baserat på samma material.

MikaelTornberg

”Vi kan se i vår resultatutveckling när vi började insatserna med Nya Ledarskapet. Det ger resultat!”

Mikael Törnberg, VD Acumo AB

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation via formuläret