“Vi kan se i vår utveckling att det ger resultat”

Nya Ledarskapet genomför alltid kvalitetsmätningar vid varje leverans. Denna mätning kallar vi ”Nya Ledarskapets Ledarindex” och den visar bland annat:

97 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda.
I genomsnitt upplever kunderna en 20-procentig förbättring av sina ledarförmågor.
Nya Ledarskapet mäter alltid effekten av alla träningar. Dels för att våra kunder ska kunna utvärdera vilken nytta de får av sina investeringar, men också för att vi ska kunna kvalitetssäkra och utveckla oss själva.

En del av undersökningen mäter kundernas uppfattning om sig själva vad gäller tolv olika ledarförmågor, som tillsammans beskriver kundernas möjligheter att skapa resultat och samtidigt må bra. Mätningarna sker både före och efter träningen och är därför den upplevda förändringen hos varje kund.

I vårt program Personlig Utveckling tycker våra kunder bland annat att de – i genomsnitt – har blivit 21 procent bättre vad det gäller effektivitet och att få rätt saker gjorda. Samtidigt upplever de ett ökat självförtroende och en minskad stress.

Vad våra kunder har att säga om oss

”Vi kan se i vår utveckling att det ger resultat”

Det är ett stort värde i att ha ett gemensamt språk. Eftersom vi alla i företaget har samma bas med Nya Ledarskapet och jobbat med materialet under flera år, kan jag kommunicera internt i företaget och veta att alla förstår vad jag menar.

Det är värt mycket bara det. Men roligast är förstås att vi kan se i vår resultatutveckling när vi började insatserna med Nya Ledarskapet. Det ger resultat!

Mikael Törnberg försäljningschef, Acumo AB
”Förbättring av ledarkvalitét i offentlig sektor”

Jag är mycket nöjd med programmet. Här finns guldkorn att ständigt återvända till i yrkeslivet. Det fungerar bra även för en politiskt styrd organisation. Det starkaste argumentet för programmet är förbättringen av kvaliteten i ledarskapet i offentlig sektor.

Carl Älfvåg Generaldirektör, Handisam
”Den enda utbildning som gett bestående resultat”

Efter att ha gått flera ledarskapsutbildningar själv, är detta den enda som gett bestående resultat. Den får en att börja växa snabbare som människa, ledare och kollega… En resa som även fortsätter efter programmet tack vare det nya synsätt och de nya verktyg man får med sig. Nu är vi härligt förberedda att fortsätta växa med över 50 procent per år.

Martin Dahlberg vd Dahlberg (arkitektur, inredning, bygg)
”Jag fick hjälp att strukturera och prioritera”

Jag valde att gå ett program inom Nya ledarskapet i samband med att jag tillträdde en ny tjänst med nya ansvarsområden. Min önskan var att förstå vilka mönster jag utvecklat under min hittillsvarande karriär, och hur jag kunde förändra de mönster jag inte var nöjd med.

Mitt mål var att kunna generera än mer värde ur min totala arbetsinsats. Med Nya ledarskapet fick jag stöd i att utveckla min förmåga att strukturera och prioritera mitt arbete. Dessutom är jag mer medveten om vad som tar och ger energi, och hur jag kan påverka min egen energinivå med enkla medel.

Anna Pontén personaldirektör, Deloitte
”Det blev väldigt tydligt vad vi egentligen gör”

Vi anlitade Nya Ledarskapet för att kvalitetssäkra processen att ta fram helt ny vision och mission samt skapandet av en unik identitet grundat i gemensamma värderingar och stödjande beteenden för företaget. Efter att företagsledningen tagit fram vision och mission för företaget har dessa fungerat som en röd tråd i allt vi gjort efter det, samtidigt som det fungerat som en guide vid beslut. ”Det blev väldigt tydligt vad vi egentligen gör.”

All personal involverades sedan i arbetet med värderingar och vi tog tillsammans fram stödjande beteenden. Efter ett tag blev det en självgående kultur som håller ihop företaget. Värderingarna och dess stödjande beteenden har visat sig vara utmärkt diskussionsunderlag vid rekryteringar och det sätter även en grundton i samtalen våra säljare har med våra kunder.

Så här i efterhand har vi förstått vikten av att använda någon extern för att genomföra projektet. Själva hade vi garanterat fastnat i detaljer, gått för länge i cirklar och riskerat att inte orka hela vägen fram.

Jag kan varmt rekommendera Nya Ledarskapet process för vision och värderingsarbete!

Andreas Backlund VD Moreco Group AB
”Jag har fått tid till verksamhetsutveckling i mycket högre grad”

Nya Ledarskapets fortsättningsprogram Leda Genom Andra har gett skolan en tydlig kommunikationsstruktur där jag som ledare har utvecklat min förmåga att delegera. Det har skapat ett lugn i organisationen samt en högre grad av motivation och initiativtagande bland medarbetarna. För mig personligen har arbetsglädjen och drivkraften väckts till liv då jag har fått tid till verksamhetsutveckling i mycket högre grad.

Guri Miran Rektor Svenska Skolan i Genève
”Har blivit modigare och mer handlingskraftig”

Nya Ledarskapet har inneburit flera viktiga förändringar för mig som chef: Jag tar mig tid att tänka efter, att reflektera, för att kunna fatta bättre beslut. Jag har lättare att prioritera det som är viktigt. Jag känner mig tryggare i min kompetens… Tillsammans har detta gjort mig modigare och mer handlingskraftig. Dessutom har jag nu ännu roligare på jobbet!

Marlene Bernfalk Karlsson ekonomichef Gnesta Kommun
”Jag fick ett mycket bättre fokus”

Den som mår bra gör också ett bättre jobb. Konstigare än så är det inte. Jag fick ett mycket bättre fokus och en bättre förståelse för vad jag vill, vilket har gjort mig effektivare både i jobbet och privat.

Peter Johansson VD Bruske Deler Fönsterrenoveringar
”Förändring kan vara jobbigt – men ibland nödvändigt”

I en större förändring går det så fort så att man ofta glömmer att kolla av med medarbetarna om de faktiskt mår bra, eller om de är med i förändringen över huvud taget. Där har Nya Ledarskapets program varit ledstången i vårt arbete, det som gett energi när det varit tungt och som hållit ihop oss i ledningsgruppen under resan. Processen ger resultat och har sparat oss mycket tid.

Per Gauffin förändringsledare och interim-VD, Portandum
”Jag har blivit mer effektiv och en bättre ledare”

Patrik Eriksson, Nordisk kampanjchef för Greenpeace, har gått Nya Ledarskapets program. Största skillnaden mellan före och efter? – Tiden på jobbet använder jag mycket mer effektivt nu. Att slutföra mer arbetsuppgifter i tid har lett till en ökad tillfredsställelse hos både mig och mina medarbetare.

Patrik Eriksson
”Nu vågar jag fatta beslut som jag inte gjort tidigare”

När Lotta Zetterqvist, verksamhetschef på Tjejzonen, började i Nya Ledarskapets utvecklingsprogram fick hon chansen att se över sin arbetssituation. Nu är hon klar. Största förändringen? – Jag har fått mer struktur i mitt arbete, jag kan jobba mer systematiskt nu. Och jag vågar mer, säger Lotta Zetterqvist. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för unga tjejer…

Lotta Zetterqvist

Vi har arbetet med fler
än 400 företag

Fler än 400 företag i olika branscher har redan valt att utveckla sina medarbetare med hjälp av Nya Ledarskapet. Här är några:

Konsulting

Sigma, Capgemini, Deloitte, KPMG, WSP, Visma, iStone, Lawson/infor, Euromaint, Swedtrac, Väg & VA-ingenjörerna AB, Tectura, Veroveli

Finans

Swedbank, Sparbanker, DNB, SEB, Nordea, Hannover Re, Handelsbanken, Länsförsäkringar

Industri

Xylem, Electrolux, Ericsson, Recipharm

Byggnads

PEAB, Tumba Glas, Byggpartner, SKANSKA, JM

Energi

Vattenfall, Fortum, Indoor Energy

Retail

LG Electronics, Adidas, Steen & Ström, Apoteket

Offentlig sektor

Kommuner (Gnesta, Örebro, m. fl.), Trafikverket, Handisam, Boverket

Utbildning

Linköpings Universitet, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, KTH, Medborgarskolan, Akademiska Uppsala, Lärarförbundet, Svenska skolan i Geneve

Övrigt

SAS, Flygbussarna, HSB, Roche, Stockholm Vatten, Sia glass, Spendrups, Siemens

Fler röster om Nya Ledarskapet

Vi anlitade Nya Ledarskapet för att kvalitetssäkra processen att ta fram helt ny vision och mission samt skapandet av en unik identitet grundat i gemensamma värderingar och stödjande beteenden för företaget. Efter att företagsledningen tagit fram vision och mission för företaget har dessa fungerat som en röd tråd i allt vi gjort efter det, samtidigt som det fungerat som en guide vid beslut. ”Det blev väldigt tydligt vad vi egentligen gör.”

All personal involverades sedan i arbetet med värderingar och vi tog tillsammans fram stödjande beteenden. Efter ett tag blev det en självgående kultur som håller ihop företaget. Värderingarna och dess stödjande beteenden har visat sig vara utmärkt diskussionsunderlag vid rekryteringar och det sätter även en grundton i samtalen våra säljare har med våra kunder.

Så här i efterhand har vi förstått vikten av att använda någon extern för att genomföra projektet. Själva hade vi garanterat fastnat i detaljer, gått för länge i cirklar och riskerat att inte orka hela vägen fram.

Jag kan varmt rekommendera Nya Ledarskapet process för vision och värderingsarbete!

Andreas Backlund
VD Moreco Group AB

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.