”Äntligen ett systematiskt ledarutvecklingskoncept som är handlingsorienterat… Mycket imponerande!”

Thomas Tegenmark, leg psykolog, klinikchef WeMind

 

Nya Ledarskapet genomför hela tiden undersökningar bland kunderna. Denna undersökning, kallad NL Ledarindex, visar bland annat:

  • 97 procent av kunderna är nöjda eller mycket nöjda.
  • I genomsnitt upplever kunderna en 20-procentig förbättring av sina ledarförmågor.

 

Nya Ledarskapet mäter idag effekten av alla våra träningar. Dels för att våra kunder ska kunna utvärdera vilken nytta de får av sina investeringar. Men också för att vi ska kunna kvalitetssäkra och utveckla vårt koncept.

En del av undersökningen mäter kundernas uppfattning om sig själva vad gäller tolv olika ledarförmågor, som tillsammans beskriver kundernas möjligheter att skapa resultat och samtidigt må bra. Mätningarna sker både före och efter träningen och är därför den upplevda förändringen hos varje kund.

Kunderna tycker bland annat att de – i genomsnitt – har blivit 21 procent bättre vad det gäller effektivitet och att få rätt saker gjorda. Samtidigt upplever de ett ökat självförtroende och en minskad stress.

Samtliga tolv ledaregenskaper som ingår i NL Ledarindex, hamnar i spannet 14 till 27 procents förbättring.

Även kundnöjdheten är mycket hög. 97 procent av deltagarna säger sig vara nöjda eller mycket nöjda (betyg 4 och 5 på en skala 1-5) med Nya Ledarskapet.

 

1416010546”Jag har blivit mer effektiv och en bättre ledare”

Patrik Eriksson, Nordisk kampanjchef för Greenpeace, har gått Nya Ledarskapets program. Största skillnaden mellan före och efter? – Tiden på jobbet använder jag mycket mer effektivt nu. Att slutföra mer arbetsuppgifter i tid har lett till en ökad tillfredsställelse hos både mig och mina… LÄS MER

 

1416011062”Nu vågar jag fatta beslut som jag inte gjort tidigare”

När Lotta Zetterqvist, verksamhetschef på Tjejzonen, började i Nya Ledarskapets utvecklingsprogram fick hon chansen att se över sin arbetssituation. Nu är hon klar. Största förändringen? – Jag har fått mer struktur i mitt arbete, jag kan jobba mer systematiskt nu. Och jag vågar mer, säger Lotta Zetterqvist. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för unga tjejer… LÄS MER

 


 

Så här säger några andra av våra kunder 

 

”Vi kan se i vår utveckling att det ger resultat”

Det är ett stort värde i att ha ett gemensamt språk. Eftersom vi alla i företaget har samma bas med Nya Ledarskapet och jobbat med materialet under flera år, kan jag kommunicera internt i företaget och veta att alla förstår vad jag menar.

Det är värt mycket bara det. Men roligast är förstås att vi kan se i vår resultatutveckling när vi började insatserna med Nya Ledarskapet. Det ger resultat!

Mikael Törnberg, försäljningschef, Acumo AB


”Förbättring av ledarkvalitét i offentlig sektor”

Jag är mycket nöjd med programmet. Här finns guldkorn att ständigt återvända till i yrkeslivet. Det fungerar bra även för en politiskt styrd organisation. Det starkaste argumentet för programmet är förbättringen av kvaliteten i ledarskapet i offentlig sektor.

Carl Älfvåg, Generaldirektör, Handisam


”Den enda utbildning som gett bestående resultat”

Efter att ha gått flera ledarskapsutbildningar själv, är detta den enda som gett bestående resultat. Den får en att börja växa snabbare som människa, ledare och kollega… En resa som även fortsätter efter programmet tack vare det nya synsätt och de nya verktyg man får med sig. Nu är vi härligt förberedda att fortsätta växa med över 50 procent per år.

Martin Dahlberg, vd Dahlberg (arkitektur, inredning, bygg)


”Jag fick hjälp att strukturera och prioritera”

Jag valde att gå ett program inom Nya ledarskapet i samband med att jag tillträdde en ny tjänst med nya ansvarsområden. Min önskan var att förstå vilka mönster jag utvecklat under min hittillsvarande karriär, och hur jag kunde förändra de mönster jag inte var nöjd med.

Mitt mål var att kunna generera än mer värde ur min totala arbetsinsats. Med Nya ledarskapet fick jag stöd i att utveckla min förmåga att strukturera och prioritera mitt arbete. Dessutom är jag mer medveten om vad som tar och ger energi, och hur jag kan påverka min egen energinivå med enkla medel.

Anna Pontén, personaldirektör, Deloitte


”Har blivit modigare och mer handlingskraftig”

Nya Ledarskapet har inneburit flera viktiga förändringar för mig som chef: Jag tar mig tid att tänka efter, att reflektera, för att kunna fatta bättre beslut. Jag har lättare att prioritera det som är viktigt. Jag känner mig tryggare i min kompetens… Tillsammans har detta gjort mig modigare och mer handlingskraftig. Dessutom har jag nu ännu roligare på jobbet!

Marlene Bernfalk Karlsson, ekonomichef Gnesta Kommun


”Ett resultat som talar för sig självt”

Under 2012 gick jag programmet Nya Ledarskapet som gav mig verktyg, förhållningssätt och tillvägagångssätt för utveckla min roll som ledare i organisationen. Till min stora glädje har min coach i sin konsultativa roll lockat fram ett flertal potentialer som har inneburit stora förbättringar för mig i mitt dagliga arbete, både ur ett strategiskt och operationellt perspektiv. Detta har resulterat i att jag skapat ett utökat utrymme med upp till tio timmar i veckan, då jag kan driva strategiska utvecklingsfrågor som är min viktigaste arbetsuppgift.

Detta har även haft och har konsekvenser på mina medarbetares ansvar och arbetsinnehåll samt arbetsprestation och resultat. Vi har förbättrat vårt resultat på våra internkundundersökningar från ett genomsnitt på 3,5 till 4,0 på två år. Med denna resultatutveckling anses vi idag som den funktion som ger bäst service till våra interna kunder. Ett resultat som talar för sig självt. Jag kan varmt rekommendera Nya Ledarskapet till liknande uppdrag med chefer både på strategiskt och operationell nivå.

Michael Forslund, personalchef HSB

3909793_orig
Vi har arbetat med fler än 300 företag

Nya Ledarskapets ledarutvecklare jobbar med en mängd företag och organisationer, stora som små. Hundratals personer går programmet varje år.

Mer än 300 företag i många olika branscher har redan valt att utveckla medarbetare med Nya Ledarskapets program. Här är några:


• KONSULTING:
Sigma, Capgemini, Deloitte, KPMG, WSP, Visma, iStone, Lawson/infor, Euromaint, Swedtrac, Väg o vatten ingenjörerna, Tectura.

 

• FINANS:
Swedbank, Sparbanker, DNB, SEB, Nordea, Hannover Re:

 

• INDUSTRI:
Xylem, Electrolux, Ericsson.

 

• BYGGNADS:
PEAB, Tumba Glas, Byggpartner.

 

• ENERGI:
Vattenfall, Fortum, Indoor Energy.

 

• HANDEL:
LG Electronics, Adidas, Steen&Ström.

 

• OFFENTLIG:
Kommuner (Gnesta, Örebro, etc.), Trafikverket, Handisam, Boverket.

 

• UTBILDNING:
Linköpings Universitet, Studiefrämjandet, studieförbundet Bilda,  KTH, Medborgarskolan, Akademiska Uppsala, Lärarförbundet.

 

• ÖVRIGT:
SAS, Flygbussarna, HSB, JM, Roche, Stockholm Vatten


 

Vill du att vi kontaktar dig
Vill du att vi kontaktar dig?
Skriv in dina uppgifter här nedan så tar vi kontakt med dig så fort som möjligt!