Kulturförändring

I de flesta företag finns en bra och strukturerad process för kontinuerlig produkt- och tjänsteutveckling. Resurser avsätts för att se till att de tjänster eller de produkter som företaget levererar hänger med utvecklingen och klarar konkurrensen.

Kulturförändring

Men det finns en stor post i resultaträkningen där det ofta saknas strukturerade processer för utveckling och nytänkande – personalen! Digitalisering, globalisering och förändrade affärsmodeller gör att nya tekniker och rutiner ska hanteras samtidigt som mer och mer ska göras av allt färre. Detta ställer allt mer krav på självledarskap hos både ledare och medarbetare.

Programmet Kulturförändring handlar om att skapa en utvecklande företagskultur där medarbetarna vill och vågar bidra på ett konstruktivt sätt. Det kan handla om allt från de värderingar, vanor och attityder som finns på företaget till konkreta frågor som feedback och hur ni kommunicerar och följer upp beslut. Ytterst handlar det om att involvera alla och locka fram den fulla potentialen hos medarbetarna, för att skapa engagemang och tillit. När det är roligt att gå till jobbet kommer också resultaten!

Vi jobbar enligt train-the-trainer-modellen i följande steg:

  • Genom workshops med ledare/ledningsgrupp definierar ni de förändringar ni vill genomföra och vad ni vill uppnå. Stödjer er struktur den kultur ni vill införa?
  • Därefter går cheferna ett individuellt utvecklingsprogram. Det innehåller både vad ni vill åstadkomma och hur ni leder ett förändringsarbete.
  • I ett tredje steg implementerar sedan cheferna själva förändringsarbetet med sina medarbetare med kontinuerlig stöttning av en ledarutvecklare från oss.

Alla deltagare får tillgång till vårt exklusiva material kring självledarskap.

Leda Genom Andra

“Vår avdelning fick ett lyft av programmet och tar större plats i företaget idag. Medarbetarna tar större ansvar och vi har en mer positiv kultur. Det går att göra massor med små mål!”

Per Mårtensson, Program Director Filmstaden

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret