Organisations­utveckling

En framgångsrik organisation består av motiverade och engagerade människor som kan sina jobb och gör rätt saker, som förmår samarbeta och stötta varandra och som har gemensamma värderingar och mål. Det finns alltid en tydlighet i varför företaget finns och hur verksamheten ska bedrivas.

Organisationsutveckling

Men en framgångsrik organisation måste dessutom befinna sig i ständig utveckling för att möta alla förändringar som oundvikligt kommer – i allt från de enskilda medarbetarnas kompetenser och beteenden till hela organisationens struktur och samarbeten.

Vi kan stödja din organisation med att utveckla ett långsiktigt ledarskap i tre avgörande dimensioner – resultat, personal och inte minst framtid:

Leda resultat: Att uppnå resultat handlar mycket om att arbeta målorienterat på alla nivåer, på både kort och lång sikt. Målen ska dessutom vara formulerade så att de går att följa upp, så att ni kan säkerställa att ni faktiskt levererar det ni säger att ni ska göra.

Leda personal: Motivation, engagemang och tillit uppnås genom att varje medarbetare har en stark känsla för att deras arbete är meningsfullt, har rätt kunskaper samt har gemensamma mål och värderingar. Förändringar och förbättringar ska innefatta samtliga och alla ska känna delaktighet i det som sker, först då skapas verkliga förutsättningar för en effektiv organisation.

Leda framtid: Att se på framtiden utifrån ett affärsmässigt perspektiv – vision och övergripande mål – kräver en god omvärldsbevakning i kombination med nytänkande och kreativitet. Att våga prova (göra fel, göra om, göra rätt) är oundvikliga ingredienser i alla former av innovation och utveckling.

Vi anpassar givetvis våra processer till just din organisation där vi väver in t.ex. företagets värderingar, kompetenser och specifika utbildningsbehov för att skapa långsiktiga resultat. Vi kan dessutom komplettera med program från hela ledarutvecklingstrappan: Ny Som ChefPersonligt Ledarskap, Leda Genom Andra m.fl.

Organisationsutveckling

“Företaget uppnådde målen före utsatt tid, utvecklade organisationen och har hunnit definierat nya mål och handlingsplaner. Vi utbildar personal på flera positioner i Nya Ledarskapet för att skapa en gemensam plattform och verktyg för fortsatt utveckling. Jag kan verkligen rekommendera utbildningen och de verktyg man får med sig. Ett mervärde är att vi har fått ett externt bollplank som känner organisationen och kan plockas in för seminarier och leda diskussioner i olika frågor på ett professionellt sätt.”

Erik Löb, VD Byggnadstekniska byrån

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret