Vill du bli ännu bättre på att kommunicera och arbeta tillsammans med och genom andra personer?

Vårt program Leda Genom Andra handlar om att du ska få en bättre förståelse för dina medarbetare, chefer, kunder och andra som påverkar resultatet och effektiviteten i din organisation. Du gör detta genom att utveckla din förmåga att kommunicera – den kanske viktigaste kompetensen av alla när du ska leda andra.

Leda Genom Andra

I programmet kommer du att arbeta med din kommunikation på fyra olika plan:

Stilflexa. Alla människor är olika och beter sig på olika sätt. En del är pratglada, andra fåordiga. Några vill ha alla detaljer, andra nöjer sig med de stora dragen… Om du kan analysera och anpassa dig till dem du möter har du betydligt bättre chans att nå fram med ditt budskap, vilket kommer att ge dig fördelar i din ledarroll.

Icke-verbal kommunikation. Ord är givetvis viktiga – men du kommunicerar också med kroppsspråk, miner, blickar, röstläge och mycket annat. Om du förstår hur din egen och andras icke-verbala kommunikation fungerar kommer du att få tillgång till mycket värdefull information du annars hade missat.

Att bemöta andra. När dina medarbetare är glada och positiva är det lätt att vara chef. Men hur bemöter du människor som är negativa, stressade, råkat ut för motgångar eller bara klagar? Det är inte bara avgörande för hur de mår och presterar – det betyder även mycket för ditt eget välbefinnande och din egen prestation.

Personligt varumärke. Egentligen är ”personligt varumärke” bara ett annat sätt att säga ”hur din omgivning uppfattar dig och tänker om dig”. För en sak kan du vara säker på – din omgivning har en uppfattning om dig! Allt du kommunicerar – vad du säger, hur du agerar, vad du står för – påverkar hur din omgivning tänker om dig. Så det kanske är dags att ta kontroll över ditt personliga varumärke?

 

Dina insikter i kommunikation kommer att bli mycket användbara när du sedan applicerar dem på de tre andra viktiga ledarkompetenserna som du kommer att jobba med under programmet – feedbackdelegering och förmågan att motivera (både dig själv och andra). Tillsammans kommer detta att innebära att du blir tydligare i ditt ledarskap vilket får dina medarbetare att utvecklas, bli självständigare och ta större ansvar.

Leda Genom Andra

“Jag valde att gå Nya Ledarskapets fortsättningsprogram då jag insåg att bolaget skulle växa mer om jag lärde mig mer om människor och leda genom andra, tex delegering. Alla problem kan inte lösas av mig själv, även om jag gillar utmaningar. Nu när jag får en uppgift kollar jag; Vem gav mig detta? Har jag själv skapat det? Behövs detta? För det bolaget framåt? innan jag kastar mig i elden. Inom området kommunikation har jag även helt klart blivit bättre på att stilflexa och hamnar inte längre i små konflikter med andra!”

Irma Björsell, Försäljningschef Evertiq New Media AB

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret