Vi hjälper er att göra skillnad – och skapa resultat

Nya Ledarskapet Sverige är ett företag som får organisationer och människor att skapa resultat samt tänka nytt och större. Vi får människor, organisationer och affärer att växa.

Om oss

Vi arbetar med förändringsprogram för organisationer och människor. Våra erfarna ledarutvecklare med mångårig chefserfarenhet har sin grund i vårt unika koncept personligt ledarskap. I en allt mer turbulent miljö krävs stabila och trygga ledare som kan bibehålla fokus. Både team och personer behöver tränas upp i att målmedvetet och fokuserat leda sig själva och ta ett större eget ansvar. Det är mycket av det vi menar med det nya ledarskapet.

Vi är inte bara ledartränare som inspirerar med föreläsningar och gruppövningar. Vi är affärscoacher som lyfter organisationer och människor mot att nå, eller till och med överträffa, sina mål.
Vi börjar från grunden, med dig som människa, lär och tränar på ett inspirerande sätt hur du fungerar i ditt personliga ledarskap. Samtidigt coachar vi dig och din organisation steg för steg mot dina uppsatta mål, och handleder i våra kraftfulla verktyg och arbetssätt. Det är ett effektivt sätt att skapa bättre resultat och må bättre. Vi har det enda helsvenska konceptet som finns på denna nivå.

Nya Ledarskapet arbetar både med Individuella program och med grupper. Vi erbjuder det på svenska och på engelska. Vi licensierar dessutom företag i utvecklingskonceptet Nya Ledarskapet™.

Vi är en lärande organisation och lever som vi lär. Därför arbetar vi med ständig utveckling.

Genom vår oerhört höga kundnöjdhet, 97%, och mätningar av upplevd effekt av vårt program, vet vi att vi skapar resultat och bestående uthållig effekt.

Leda Genom Andra

“Vi får människor, organisationer och affärer att växa”

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret