I Nya Ledarskapets program, Leda Genom Andra, tränar du på att bli ännu bättre på att arbeta tillsammans och genom andra.

Om Leda Genom Andra

Nya Ledarskapets program ”Leda Genom Andra” handlar om att du ska få en bättre förståelse för dina medarbetare, chefer, kunder och andra som påverkar resultatet och effektiviteten i din organisation.
Du gör detta genom att utveckla din förmåga att kommunicera – den kanske viktigaste kompetensen av alla när du ska leda andra.

Du jobbar tillsammans med en egen ledarutvecklare.Träningen är konkret och leder till praktisk handling. Du tränar dig i att bli ännu bättre på att arbeta tillsammans och genom andra personer. På detta sätt kan du nå dina och organisationens mål snabbare.

Programmet tar dig igenom följande teori och praktisk hantering:

Du kommer efter kursen ha en bredare repertoar i din kommunikation. Du får en djupare insikt i dina grundbeteenden och hur du uppfattas i olika situationer. Du kommer att genomfört en analys över din Personlighetsprofil och mött andra deltagare med andra stilar för att öva din kommunikation.

Vi går igenom kommunikation i skrift, tal, kroppsspråk och hur hjärnan fungerar. Du får även se över dina värderingar, stödjande beteenden och ditt personliga varumärke.

  • Coaching. Du får coachning för ökade resultat i din vardag, samt får träna på att coacha andra med handfasta verktyg som fungerar i vardagen.
  • Delegering. Med konkreta verktyg tränar du på att delegera samt följa upp på ett positivt sätt.
  • Motivation. Du fördjupar din förståelse för vad som motiverar dig, och hur du kan motivera andra.
  • Feedback. Du får träna på att ge feedback för att öka effekt och motivation mot dina mål.
IrmaBjorsell

”Jag valde att gå LGA då jag insåg att bolaget
skulle växa mer om jag lärde mig mer om
människor och att leda andra genom t.ex.
delegering.”

Irma Björsell, försäljningschef Evertiq New Media AB.

Nya ledarskapets ledarutvecklingsprogram omfattar:

Programmet löper över 6-10 månader och omfattar 8 individuella möten

malinKarlsson

”Bättre stämning. Mina chefer samarbetar och
löser problem utan min inblandning. Vi förstår
varandra bättre helt enkelt.”

Malin Karlsson, Kontraktschef NKS Coor Service Management AB

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation via formuläret