Vi erbjuder ett strukturerat, etablerat träningsprogram i personligt ledarskap med vetenskaplig grund och stöd i senaste forskning.

Effektivt förändringsverktyg

Nya Ledarskapet™ är ett effektivt förändringsverktyg som stödjer er på väg mot era mål. Det är ett strukturerat, etablerat träningsprogram i personligt ledarskap med vetenskaplig grund och stöd i senaste forskning enligt samarbete med Karolinska Institutet – Neuro Science. Ni jobbar tillsammans med en ledarutvecklare där träning omfattar allt från idéer och visioner till praktisk handling.

Du och ditt företags mål är hela tiden i fokus.
Träningen integreras med ditt arbete från första mötet och följer dig varje dag genom hela träningsperioden.
Du tränar över tid och skapar bestående förändringar i beteende, mål och resultat.

Vi tränar ledaregenskaper med konkreta verktyg och modeller:

  • Målorientering. Du tränar på verktyg för att arbeta exponentiellt, positivt och strukturerat med dina mål samt motivera både dig själv och andra.
  • Vanor & Attityder. Medvetandegör de vanor och tankevanor du har idag. Sätt nya vanor och attityder, för dig själv och andra, som får dig att nå helt nya resultat.
  • Tidshantering. Effektivisera din dag, reducera din stress, och hitta ett produktivt, positivt lugn i dig själv genom att använda din kapacitet och din hjärnkraft smartare.
  • Personliga ledaregenskaper. Identifiera vad du vill utveckla i ditt ledarskap, t. ex. att kommunicera, lyssna, ta initiativ, delegera, motivera. Du väljer.
GoranAxhamre

“Jag har blivit beslutskraftigare och mina mål förverkligas. Nya Ledarskapet är ett utmärkt verktyg att investera i på ledare på alla nivåer.”

Göran Axhamare, tidigare ansvarig Kompetens och Ledarutveckling Swedbank, Nu Training effects.

Nya ledarskapets ledarutvecklingsprogram omfattar:

Programmet löper över ca tio månader och omfattar nio individuella möten.

MikaelTornberg

”Vi kan se i vår resultatutveckling när vi började insatserna med Nya Ledarskapet. Det ger resultat!”

Mikael Törnberg, VD Acumo AB

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri konsultation via formuläret