Grupputveckling

För att en grupp eller ett team ska fungera bra krävs det att det finns en gemensam syn inom många viktiga områden – tydliga mål som dessutom är förankrade hos alla, värderingar som hela gruppen ställer upp på, gemensam ansvarskänsla, bra och ärlig kommunikation mellan gruppens medlemmar, en väl fungerande feedbackkultur etc.

Grupputveckling

Därför kan vårt program Grupputveckling se ut på många olika sätt – allt efter den situation och de behov just ni har. Vi hjälper er hitta de områden som ger er största möjliga nytta och skräddarsyr sedan den vidare utvecklingsprocessen. När medarbetare väljer att se varandras förmågor som tillgångar och fokuserar på att hitta lösningar snarare än att älta problem ökar engagemanget och trivseln vilket är en förutsättning för att skapa ett högpresterande team.

Några av de områden till förbättringar som brukar efterfrågas är:

  • Att skapa tydliga och gemensamma mål och hur de nås
  • Gruppens kommunikation och gemensamma språk
  • Att ta och ge feedback
  • Aktivt coachande mot resultat
  • Att använda varandras kompetenser
  • Hur vanor och attityder påverkar gruppen
  • Hur konflikter löses – och hur de undviks i framtiden
  • Att skapa samsyn och tydlighet i uppgiften
  • Viktiga spelregler för gruppen/företaget
Grupputveckling

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret