Ny Som Chef

Den som är ny som chef måste lära sig att balansera mellan två roller – som representant för arbetsgivaren ställs krav på att leda verksamheten och leverera resultat samtidigt som det finns förväntningar från medarbetarna att deras intressen ska tas tillvara.

Ny Som Chef

I vår utbildning Ny Som Chef ger vi handgripliga verktyg för att snabbt komma in i rollen som chef. Vi går igenom chefsrollens både hårda och mjuka värden, där stor vikt läggs vid chefens förmåga att coacha sina medarbetare att utvecklas och ta ansvar. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och för att vinna deras engagemang, tillit och respekt krävs det att chefen känner sig säker och trygg i sin nya roll.

En betydande del av utbildningen är kopplad till chefens nyckelarbetsuppgifter, till exempel löpande målsamtal, teammöten, kvalitetssäkring, målstyrning och uppföljning. Här handlar det inte bara om vad som görs utan kanske ännu mer om hur det görs. Att kommunicera på rätt sätt och ge en bra och fungerande feedback är därför en viktig del av programmet.

Något om innehållet:

  • Nyckelarbetsuppgifter – individuellt anpassat för olika chefsroller.
  • Att sätta mål – hur man går till väga och hur man följer upp.
  • Feedback – både att ge och ta.
  • Coaching som verktyg – hur medarbetarna får chansen att utvecklas, ta eget ansvar och bli självledande.
  • Möten och möteskultur – konsten att komma väl förberedd till ett möte och hur alla kan bidra.
  • Att leda i mötet – praktiska tips för dig som ny chef.

Utbildningen genomförs i två steg om 1 + 1 dagar med eget projektarbete mellan tillfällena. Då finns möjligheten att implementera de nyvunna kunskaperna i det dagliga arbetet och testa dem i praktiken. Det handlar om att snabbt komma igång att göra – allt börjar när du börjar!

Ny som chef

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret