Du har målen och drömmarna – vi har verktygen

Utgångspunkten för programmet Personligt Ledarskap är:

Om du kan leda dig själv kan du också leda andra.

För att vara en god ledare behöver du därför fokusera på och utveckla ett antal ledarkompetenser som du kommer att ha stor nytta av i ditt ledarskap:

Målfokusering

 • Sätta tydliga, attraktiva och meningsfulla mål, på både kort och lång sikt.
 • Fokusera på nuet och framtiden i stället för det förflutna.
 • Hitta motivationen för det du vill åstadkomma.

Vanor och attityder

 • Lära känna dina vanehandlingar och tankevanor – de styr dig mer än du tror.
 • Byta en dålig vana eller tanke mot en som gagnar dig bättre.

Tidshantering

 • Skapa fokus genom att planera och prioritera – a och o för att mer effektivt kunna använda din tid.
 • Skilja mellan viktigt och bråttom.
 • Konsten att säga nej – och sätta ribban för vad som är tillräckligt bra.

Personliga ledaregenskaper du själv väljer (några exempel)

 • Delegera – ett sätt att få dina medarbetare att utvecklas och ta mer ansvar.
 • Fatta beslut – vad är det bästa beslutet du kan fatta just nu?
 • Ge och ta emot feedback

 

Programmet sträcker sig under sex till åtta månader och genomförs normalt på din arbetsplats. Du träffar din ledarutvecklare med cirka tre veckors mellanrum. Detta ger dig chansen att använda dina nyvunna insikter i ditt dagliga arbete vilket närmast är en garanti för att de förbättringar du gör också kommer att bli varaktiga.

Materialet som ingår: 12 inspirerande kapitel för lyssning (ljudbok) och läsning (pärm eller på datorn), övningar, självskattningar mm.

Personligt ledarskap

“Starka och tydliga aha upplevelser
Det var en resa att tänka nytt och större, där många pusselbitar föll på plats. Saker som jag känt länge blev tydliga vilket hjälpte mig mycket i arbetet. Insikterna kan staplas på hög: från att jag ansvarar och äger mina känslor, att jag har tillgång till all min erfarenhet och samlade kompetens, att lita på mina känslor i balans med det logiska, hur min självbild utvecklas och kan växa. Aha upplevelserna blev starka och tydliga i processen och det var en befriande känsla att kunna se och prata om det. Skillnaden för mig blev stor och jag rekommenderar Nya Ledarskapet varmt!”

Ola Drehmer, Vice VD Västmanlands Sparbank

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.