Trappa

Förändring kan vara jobbigt – men ibland nödvändigt

I en större förändring går det så fort så att man ofta glömmer att kolla av med medarbetarna om de faktiskt mår bra, eller om de är med i förändringen över huvud taget. Där har Nya Ledarskapets program varit ledstången i vårt arbete, det som gett energi när det varit tungt och som hållit ihop oss i ledningsgruppen under resan. Processen ger resultat och har sparat oss mycket tid.

Per Gauffin, förändringsledare och interim-VD, Portandum

 

Förändring kan vara allt från snabb tillväxt, kostnadsåtgärder, omorganisation, kulturförändringar… De kan ta lång tid, är förknippade med risker och ofta når man inte ända fram.

Hur fina och genomarbetade planer du än gör så missas ofta en viktig del, där förändringen faktiskt ska göras – människan.  Till slut är det alltid på individnivå som nya saker ska göras och nya tankar, synsätt, attityder och beteenden behöver utvecklas.

Det är inte ovanligt att förändringar upplevs som något oönskat och negativt av medarbetarna – hur nödvändiga förändringarna än är, är det är ju trots allt ett sorts underkännande av hur ni gjort saker hittills.

Det är precis där Nya Ledarskapet erbjuder ledare och medarbetarna en spännande resa för egen personlig utveckling som vi genomför direkt i verksamheten där förändringen ska göras. Genom att tänka nytt och utmana invanda ”sanningar” och mönster får deltagarna utveckla och utmana sig själva i programmet och växer både som människor och med de resultat de bidrar med till organisationen. På så sätt får ni inte bara förändringen att hända – den blir varaktig också.