Segelbat

Du har målen och drömmarna – vi har verktygen

Till min stora glädje har Nya Ledarskapet lockat fram ett flertal potentialer som har inneburit stora förbättringar för mig i mitt dagliga arbete, både ur ett strategiskt och operationellt perspektiv. Detta har resulterat i att jag skapat ett utökat utrymme med upp till tio timmar i veckan, då jag kan driva strategiska utvecklingsfrågor som är min viktigaste arbetsuppgift.

Michael Forslund, personalchef HSB

 

Gott ledarskap är inte medfött, det går i högsta grad att lära sig. Men din skicklighet är beroende av att du använder och utvecklar dina färdigheter varje dag, ungefär som ett hantverk. Det är just det som är den stora fördelen med Nya Ledarskapet, programmet går från första mötet rakt in i ditt arbete och du använder dig av dina insikter varje dag under de sex till åtta månader programmet varar.

För att att över tid vara en bra ledare behöver du också fokusera på önskade resultat. Detta är viktiga ingredienser för oss och vi hjälper dig genom att du i vardagen utvecklar och tränar på några avgörande ledarkompetenser. Du får t. ex. arbeta med att sätta tydliga och attraktiva mål, bli medveten om dina vanor och attityder och värdera och hantera din tid. Samt motivera, entusiasmera, kommunicerar eller någon annan kompetens du vill utveckla.

Du tränar genom att i ditt dagliga arbete använda din egen inneboende kraft för att skapa nya hållbara resultat för både dig själv och företaget – och samtidigt må bra. Träning ger färdighet och du kommer upptäcka att din potential att skapa det ledarskap och de resultat du önskar är i det närmaste obegränsad.

Våra ledarskapsprogram:

  • Individuellt program: Executive / Ledare / Medarbetare.
  • Grupprogram: Ledningsgrupp / Chefer / Medarbetare.
  • Train-The-Trainer: Vi licensierar interna ledarskapsutvecklare i större företag.
  • Fortsättningsprogram och Certifieringsprogram: Om du redan gått vårt program och vill fördjupa dig mer.