Peter Eriksson, Greenpeace

“Jag har blivit mer effektiv – och en bättre ledare

Patrik Eriksson, Nordisk kampanjchef för Greenpeace, har gått Nya Ledarskapets program.
Största skillnaden mellan före och efter?
– Tiden på jobbet använder jag mycket mer effektivt nu. Att slutföra mer arbetsuppgifter i tid har lett till en ökad tillfredsställelse hos både mig och mina medarbetare, säger Patrik Eriksson.
Patrik Eriksson, 37, har jobbat större delen av sitt vuxna liv på Greenpeace. Hans engagemang för miljö, fred och bekämpande av fattigdom har tagit honom runt om i världen på olika uppdrag, i början som volontär och aktivist. Sedan fyra år tillbaka jobbar han som kampanjchef för Greenpeace Nordens svenska kontor.
– Jobbet i Greenpeace innebär ett brinnande engagemang, det finns alltid mycket mer man både vill och behöver göra. Det är svårt att hinna med allt. Och när man som jag har jobbat i några år är det väldigt lätt att springa på i samma fotspår. Jag hade försökt hinna med alldeles för mycket, tiden ville inte räcka till och det var både frustrerande och otillfredsställande, säger Patrik Eriksson.
Förra året blev han nominerad och utvald som en av Nya Ledarskapets vardagshjältar (läs mer här) och fick ta del av vårt program. Så här beskriver Patrik Eriksson vilken skillnad programmet har inneburit för honom.
Om att använda arbetstiden på rätt sätt:
– Genom att använda Nya Ledarskapets praktiska verktyg har jag lyckats få tiden att räcka till de saker jag vill att den ska räcka till. Jag har satt av tid då jag fokuserar på en och samma arbetsuppgifter och gör en sak i taget i stället för att hoppa mellan många olika saker. Det har tydligt visat sig att lägga 15 -20 minuter där jag planerar dagen, när jag kommer in kontoret, ger en mycket mer effektiv dag.
Om balans och effektivitet:
– Jag har lyckats få en mycket bättre balans mellan arbetslivet och fritiden och tiden på jobbet använder jag mycket mer effektivt. Att slutföra mer arbetsuppgifter i tid har lett till en ökad tillfredställelse hos mig och mina medarbetare.
Om att göra saker tillräckligt bra:
– Det har gått upp för mig att allt inte behöver vara perfekt. Att göra saker tillräckligt bra räcker, speciellt om jag vill hinna med andra saker som är viktiga för mig.
Om att ta hand om sina medarbetare:
– Jag har genom tid för reflektion samt empatiskt och aktivt lyssnande kunnat förbättra förståelsen mellan mig och mina medarbetare. Resultatet har varit väldigt gott.
Om självkänslan:
– När jag började med programmet hade jag en känsla av otillräcklighet och att inte vara tillfreds. När jag tittade på varje del av mitt liv så fanns det logiskt ingen förklaring till det. Den känslan är nu till stor del borta. En väldigt härlig och omvälvande känsla.
Om sin ledarroll:
– Jag har blivit en bättre ledare både över andra och över mig själv. Programmet som sådant kanske är slut nu, men processerna som det har satt igång har precis börjat.