Ett gott råd – använd inte feedback i den här situationen…

Händer det att du ber dina kollegor eller medarbetare om feedback? Då kanske du ska sluta med det – det finns nämligen ett bättre sätt att förbättra sig, visar ny forskning…

Det finns få saker som är så viktigt som feedback för att kunna utvecklas i jobbet och bidra till en effektiv arbetsplats. Ändå tycks det vara en bristvara i dagens arbetsliv. I ett stort forskningsprojekt som slutfördes vid KTH i Stockholm för något år sedan följdes och filmades runt 500 chefer under sju år när de utövade sitt ledarskap, bland annat hur mycket tid de la ner på feedback.

Resultatet var nedslående. Cheferna själva uppskattade att de ägnade runt 40 procent av arbetstiden till att ge feedback, men filmerna visade den brutala sanningen –  i verkligheten var det bara ynka två procent! Det cheferna uppfattade som feedback var egentligen bara allmänt prat om jobbet eller rena instruktioner.

Om det nu är så svårt att få feedback på sin prestation är det väl bara att ta modet till sig och be om det? Men då kanske du inte ska använde just ordet feedback, enligt färsk forskning från Harvard Business School.

Forskarna genomförde fyra olika studier där de lät deltagarna bedöma kvaliteten på olika arbetsprestationer, bland annat strategier för marknadsföring, föreläsningar vid universitet och jobbansökningar. Deltagarna uppmanades att komma med synpunkter på de utförda prestationerna – hälften fick instruktionen att ge “feedback” medan den andra halvan uppmanades att ge ”råd”.

Det visade sig att feedback-grupperna var vaga och generella i sina omdömen och tyckte att det mesta var bra. Råd-grupperna däremot var tydligare och mer handlingsinriktade i sina omdömen och vågade också ge exempel på sådant de tyckte var mindre bra. De senare grupperna hade dessutom många fler förslag till förbättringar och alternativa lösningar.

Förklaringen tror forskarna ligger i just ordvalet. Feedback för tankarna till utvärdering av något som redan har hänt, vilket kan kännas lite otäckt för många att ge. Råd är mer inriktat på framtiden och vilka möjligheter som där kan finnas, och känns därför mindre laddat.

Det här betyder naturligtvis inte att du som chef ska sluta ge feedback till dina medarbetare, tvärt om. Som vi nämnde ovan har mängder av studier visat att återkoppling på utfört arbete är en förutsättning för lärande och utveckling. Problemet är snarare att den feedback som ges inte sällan framförs (eller uppfattas) som personlig kritik i stället för det den egentligen är till för – att hjälpa till insikt och utveckling. 

Däremot kan det kanske vara klokt att tänka på ordvalet när du uppmanar andra att komma med synpunkter på ditt arbete. Att bli tillfrågad om att ge feedback kan kännas skrämmande för många – men ett och annat gott råd kan de flesta med glädje dela med sig av.

PS: Funderar du på att ge oss lite feedback på vår blogg? Gör inte det – men kom gärna med goda råd till framtida förbättringar…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.