Lita gärna på din magkänsla – men glöm inte att tänka också

När du ska fatta beslut – tänker du då efter några gånger innan du bestämmer dig? Eller litar du helt på din första tanke, din magkänsla? Forskning visar att du nog bör göra både och…

Du har säkert varit med om det många gånger: Något du inte förutsett händer och du måste fatta beslut om hur du ska hantera situationen. Ska du göra vad den första ingivelsen säger dig? Eller ska du ha lite is i magen, försöka ta reda på mer innan du bestämmer dig för hur du ska hantera situationen? Kort sagt – ska du förlita dig på din känsla (som infinner sig snabbt) eller ska du lita mer på ditt intellekt (tänkande tar ju lite tid, trots allt)?

Det finns en hel del forskning i ämnet. Denise Cummins, psykolog och forskare, ger i Psychology Today några intressanta exempel:

I ett par stora amerikanska studier, den senaste genomförd 2012, har forskare gått igenom hur studenter hanterade liknande situationer när de genomförde sina prov. De som höll fast vid sina första svar fick genomgående sämre resultat än de som gick tillbaka och ändrade vissa svar. Att ta lite tid och tänka efter visade sig här vara en mycket bra idé jämfört med att följa den första ingivelsen.

I en annan studie, där man ställde schackspelare inför olika problem och lät dem ”tänka högt” vilka drag de funderade på, visade det sig att det första draget långt ifrån alltid var det bästa. En stunds eftertanke resulterade för det mesta i ett mycket bättre drag än vad den första tanken sa.

Här skulle man ju kunna tro att eftertanke vid beslut alltid är att föredra. Men så enkelt kan det naturligtvis inte vara. Ibland är den första tanken (vilket ofta går så snabbt att det inte ens hinner bli en tanke…) att föredra. Om du får sladd med din bil på en hal vinterväg är det nog ingen bra idé att ”ta sig en funderare”, det är bara att försöka styra och rädda situationen efter bästa intuitiva förmåga. Har du dessutom rätt bra kunskaper om hur man rätar upp en sladd ökar naturligtvis dina chanser att klara dig helskinnad.

Och det är ungefär här vi hittar ”sanningen” i valet mellan magkänsla och intellekt. Forskare vid Columbia Business School lät ett stort antal personer förutspå utgången av ett antal händelser: finalen i en fotbollsturnering, hur Dow Jones aktieindex skulle utveckla sig, amerikanska Idol, biljettförsäljningen till ett antal nysläppta filmer etc. Resultatet är väldigt intressant:

De som ansåg sig ”ha en bra känsla” för hur utgången skulle bli och följde den känslan var mycket bättre på att pricka in rätt slutresultat än övriga. Vilket onekligen pekar på att magkänsla inte är att förakta. Men forskarna kunde också konstaterar att samma människor också hade betydligt bättre kunskap i de ämnen som det gällde. De som t. ex. gissade rätt på det segrande laget i fotboll hade följaktligen i genomsnitt mycket bättre kunskaper om just fotboll än de som gissade fel. Vilket säger oss att enbart magkänsla inte duger.

Alltså, lita på din magkänsla bara när det gäller beslut inom områden där du har en gedigen kunskap eller när det är livsviktigt att fatta ett snabbt beslut. I övrigt – tänk dessutom efter några gånger.

Eller som vi brukar säga i Nya Ledarskapet: ”Om du kan handla med både känsla och intellekt – då är du i sanning oslagbar”.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.