Så lyckas du nå längre än dina mål…

Antag att du just har lyckats uppnå ett eftertraktat mål. Hur tänker du nu för att gå vidare? Ny forskning visar att poeten Karin Boye var inne på rätt spår redan för mer än 90 år sedan…

Sommaren är snart slut och därmed börjar en ny intensiv arbetsperiod för många av oss. Det är nu vi tar oss an utmaningar och sätter djärva mål för den närmaste tiden. Mycket har skrivits om att på bästa sätt nå sina mål och du känner säkert till de bästa knepen – att planera noga, ta ett steg i taget, sätta realistiska mål, göra dem mätbara, ha en deadline och mycket annat.

Men när du väl har nått ditt mål – vad gör du då? Det har funnits väldigt lite forskning kring hur vi på bästa sätt går vidare när vi väl har lyckats med något vi bestämt oss för. Tills nu! För det är precis vad forskare vid Stanford Graduate School of Business gjort, enligt den vetenskapliga internetsajten Research Digest.

Forskarna gjorde sammanlagt sex studier på fler än 1600 deltagare som alla hade uppnått antingen ett affärsmål, ett akademiskt mål eller ett träningsmål. Deltagarna delades in i tre grupper – den första gruppen fick i uppgift att betrakta den prestation de just klarat av som att de ”var framme vid destinationen”. Den andra gruppen skulle se de mål de uppnått som att de ”slutfört en resa”. En tredje grupp fick inga instruktioner alls om att tänka på något speciellt sätt.

Därefter följde forskarna upp alla deltagare för att ta reda på vad som hände sedan. Och det visade sig att deltagarna i ”rese-gruppen” var mycket mer motiverade att fortsätta på den inslagna vägen och också gjorde det.  Till exempel var det betydligt fler i ”rese-gruppen” som fortsatta att träna efter att ha uppnått sina träningsmål än i ”destinations-gruppen” eller i gruppen som inte fick några instruktioner. Samma sak hände även de med affärsmål och akademiska mål.

Det verkar alltså som att den svenska författaren och poeten Karin Boye hade fullkomligt rätt i sin dikt ”I rörelse” från 1927. Så här lyder några av stroferna i dikten:

”Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd”

Och det är kanske så vi ska se på vårt arbete och de mål vi bestämmer oss för, nu när hösten närmar sig med kick-offer och nya affärsplaner:

Vi blir aldrig klara, det finns alltid nya utmaningar och nya vägar att gå. Och tur är väl det!

Välkommen till en ny säsong av Nya Ledarskapets blogg! 

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.