UTVECKLA DIG OCH DIN ORGANISATION FÖR NYA RESULTAT

Du har målen, vi har verktygen.
Genom att utveckla människor, individuellt och i grupp, skapar vi högpresterande och välmående team och organisationer.
Vill du veta mer?


  VÅRA FYRA INSIKTER OM LEDARSKAP

  Fler än 400 företag i olika branscher i 10 talet länder har valt att utveckla sina medarbetare med hjälp av oss. 98 procent av våra tusentals kunder säger sig vara nöjda eller mycket nöjda.
  Bakom dessa siffror ligger fyra grundläggande insikter som alla Nya Ledarskapets program bygger på.
  Kontakta oss
  1. Forskningsbaserat.

  Programmen vilar på vetenskaplig grund. Med samarbete i lärande och validering med Department of Neuroscience vid Karolinska Institutet och återkommande uppdrag för KTH, kan du och din organisation känna er trygga.

  2. Personligt Ledarskap.

  Grunden för allt ledarskap börjar med dig som människa, vad du kan och vill utveckla: Kan du leda dig själv, kan du också leda andra. Du får verktyg som fungerar och ger resultat för både dig själv och det företag du verkar i.

  3. Du får det att hända.

  Du får tillgång till en process, både teori och praktiska redskap, som gör skillnad. Du får hjälp att följa upp dina mål och stöd att komma igenom även den tuffaste utmaningen du och din organisation kan ställas inför. Men det är du själv som får det att hända.

  4. Bestående förändring.

  Om du är ute efter en quickfix har du kommit fel! För att skapa nya beteenden och förbättrade resultat behöver du jobba långsiktigt, med många små steg.Det är det enda sättet att uppnå bestående förändringar.

  Våra program

  Tillsammans med oss kan du utveckla dig själv, din grupp eller din organisation.
  Vi har program för alla -medarbetare, chefer, VD och ledningsgrupp. Vi kan dessutom skräddarsy program för just era specifika önskemål och kan även fungera som individuella coacher och mentorer.

  Vad våra kunder har att säga om oss

  ”Vi kan se i vår utveckling att det ger resultat”

  Det är ett stort värde i att ha ett gemensamt språk. Eftersom vi alla i företaget har samma bas med Nya Ledarskapet och jobbat med materialet under flera år, kan jag kommunicera internt i företaget och veta att alla förstår vad jag menar.

  Det är värt mycket bara det. Men roligast är förstås att vi kan se i vår resultatutveckling när vi började insatserna med Nya Ledarskapet. Det ger resultat!

  Mikael Törnberg försäljningschef, Acumo AB
  ”Förbättring av ledarkvalitét i offentlig sektor”

  Jag är mycket nöjd med programmet. Här finns guldkorn att ständigt återvända till i yrkeslivet. Det fungerar bra även för en politiskt styrd organisation. Det starkaste argumentet för programmet är förbättringen av kvaliteten i ledarskapet i offentlig sektor.

  Carl Älfvåg Generaldirektör, Handisam
  ”Den enda utbildning som gett bestående resultat”

  Efter att ha gått flera ledarskapsutbildningar själv, är detta den enda som gett bestående resultat. Den får en att börja växa snabbare som människa, ledare och kollega… En resa som även fortsätter efter programmet tack vare det nya synsätt och de nya verktyg man får med sig. Nu är vi härligt förberedda att fortsätta växa med över 50 procent per år.

  Martin Dahlberg vd Dahlberg (arkitektur, inredning, bygg)
  ”Jag fick hjälp att strukturera och prioritera”

  Jag valde att gå ett program inom Nya ledarskapet i samband med att jag tillträdde en ny tjänst med nya ansvarsområden. Min önskan var att förstå vilka mönster jag utvecklat under min hittillsvarande karriär, och hur jag kunde förändra de mönster jag inte var nöjd med.

  Mitt mål var att kunna generera än mer värde ur min totala arbetsinsats. Med Nya ledarskapet fick jag stöd i att utveckla min förmåga att strukturera och prioritera mitt arbete. Dessutom är jag mer medveten om vad som tar och ger energi, och hur jag kan påverka min egen energinivå med enkla medel.

  Anna Pontén personaldirektör, Deloitte
  ”Det blev väldigt tydligt vad vi egentligen gör”

  Vi anlitade Nya Ledarskapet för att kvalitetssäkra processen att ta fram helt ny vision och mission samt skapandet av en unik identitet grundat i gemensamma värderingar och stödjande beteenden för företaget. Efter att företagsledningen tagit fram vision och mission för företaget har dessa fungerat som en röd tråd i allt vi gjort efter det, samtidigt som det fungerat som en guide vid beslut. ”Det blev väldigt tydligt vad vi egentligen gör.”

  All personal involverades sedan i arbetet med värderingar och vi tog tillsammans fram stödjande beteenden. Efter ett tag blev det en självgående kultur som håller ihop företaget. Värderingarna och dess stödjande beteenden har visat sig vara utmärkt diskussionsunderlag vid rekryteringar och det sätter även en grundton i samtalen våra säljare har med våra kunder.

  Så här i efterhand har vi förstått vikten av att använda någon extern för att genomföra projektet. Själva hade vi garanterat fastnat i detaljer, gått för länge i cirklar och riskerat att inte orka hela vägen fram.

  Jag kan varmt rekommendera Nya Ledarskapet process för vision och värderingsarbete!

  Andreas Backlund VD Moreco Group AB
  ”Jag har fått tid till verksamhetsutveckling i mycket högre grad”

  Nya Ledarskapets fortsättningsprogram Leda Genom Andra har gett skolan en tydlig kommunikationsstruktur där jag som ledare har utvecklat min förmåga att delegera. Det har skapat ett lugn i organisationen samt en högre grad av motivation och initiativtagande bland medarbetarna. För mig personligen har arbetsglädjen och drivkraften väckts till liv då jag har fått tid till verksamhetsutveckling i mycket högre grad.

  Guri Miran Rektor Svenska Skolan i Genève
  ”Har blivit modigare och mer handlingskraftig”

  Nya Ledarskapet har inneburit flera viktiga förändringar för mig som chef: Jag tar mig tid att tänka efter, att reflektera, för att kunna fatta bättre beslut. Jag har lättare att prioritera det som är viktigt. Jag känner mig tryggare i min kompetens… Tillsammans har detta gjort mig modigare och mer handlingskraftig. Dessutom har jag nu ännu roligare på jobbet!

  Marlene Bernfalk Karlsson ekonomichef Gnesta Kommun
  ”Jag fick ett mycket bättre fokus”

  Den som mår bra gör också ett bättre jobb. Konstigare än så är det inte. Jag fick ett mycket bättre fokus och en bättre förståelse för vad jag vill, vilket har gjort mig effektivare både i jobbet och privat.

  Peter Johansson VD Bruske Deler Fönsterrenoveringar
  ”Förändring kan vara jobbigt – men ibland nödvändigt”

  I en större förändring går det så fort så att man ofta glömmer att kolla av med medarbetarna om de faktiskt mår bra, eller om de är med i förändringen över huvud taget. Där har Nya Ledarskapets program varit ledstången i vårt arbete, det som gett energi när det varit tungt och som hållit ihop oss i ledningsgruppen under resan. Processen ger resultat och har sparat oss mycket tid.

  Per Gauffin förändringsledare och interim-VD, Portandum
  ”Jag har blivit mer effektiv och en bättre ledare”

  Patrik Eriksson, Nordisk kampanjchef för Greenpeace, har gått Nya Ledarskapets program. Största skillnaden mellan före och efter? – Tiden på jobbet använder jag mycket mer effektivt nu. Att slutföra mer arbetsuppgifter i tid har lett till en ökad tillfredsställelse hos både mig och mina medarbetare.

  Patrik Eriksson
  ”Nu vågar jag fatta beslut som jag inte gjort tidigare”

  När Lotta Zetterqvist, verksamhetschef på Tjejzonen, började i Nya Ledarskapets utvecklingsprogram fick hon chansen att se över sin arbetssituation. Nu är hon klar. Största förändringen? – Jag har fått mer struktur i mitt arbete, jag kan jobba mer systematiskt nu. Och jag vågar mer, säger Lotta Zetterqvist. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för unga tjejer.

  Lotta Zetterqvist

  Trusted by 400+ customers like

  Få senaste uppdatering på forskning och ledarskap.

  Läs vår blogg.