12 frågor som avgör hur du lyckas på ditt jobb

Picture

Tycker du om ditt jobb? Får du rätt saker gjorda? Är du effektiv? Och, inte minst, har du roligt och mår bra? Här är tolv frågor du kan ställa dig för att ta reda på om du verkligen jobbar på en bra arbetsplats.

För drygt femton år sedan blev boken First, Break all the Rules en internationell bestseller. Författarna, Marcus Buckingham och Curt Coffman, hade tillsammans med undersökningsföretaget Gallup intervjuat runt 80 000 chefer och ledare samt ännu fler medarbetare i både stora och små företag. Författarna ville bland mycket annat veta vad som utmärker företag eller avdelningar som går bra och om det fanns några kopplingar till hur nöjda de anställda var.

De kom till slut fram till en lista av tolv punkter. Riktigt framgångsrika företag hade medarbetare som svarade ”ja” på många eller alla av följande frågor (testa att svara själv):

  1. Jag vet vad som förväntas av mig på mitt jobb?
  2. Jag har den utrustning och det material jag behöver för att klara av mitt jobb?
  3. Jag har varje dag möjlighet att göra de saker jag är bäst på i mitt jobb?
  4. Jag har fått beröm för att jag gjort ett bra jobb under den senaste veckan?
  5. Min chef eller någon annan på mitt jobb bryr sig om mig personligen, alltså inte bara som medarbetare?
  6. Det finns någon på mitt jobb som uppmuntrar mig att utvecklas i mitt arbete?
  7. Jag känner att mina åsikter räknas?
  8. Företagets vision och mål får mig att känna att mitt arbete är viktigt?
  9. Även mina arbetskamrater anstränger sig att göra ett bra jobb?
10. Jag har en god vän på mitt jobb?
11. Jag har pratat med någon om min framtida utveckling på jobbet under de senaste sex månaderna?
12. Jag har haft möjlighet att lära mig och utvecklas i mitt jobb under det senaste året?

Hur många ”ja” blev det? Och dessutom om du är chef, hur många ”ja” tror du att du får från din personal? Du kan ju prova att sticka frågorna i händerna på dem…

Det är givetvis ett antal år sedan den här listan gjordes. Men på något sätt verkar den lika aktuell idag – en chefs viktigaste uppgift är att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare och få dem att växa.

Den närmaste chefen spelar alltså en avgörande roll för hur medarbetare mår och presterar. Eller som författarna till boken uttrycker det:

”Människor lämnar chefer, inte arbetsplatser”.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.