Att alltid tänka på vinst är ingen vinst, visar ny forskning

Att vara resultatorienterad är naturligtvis en bra egenskap hos en chef. Men att ha ett alltför ensidigt fokus på att göra vinst kan innebära stora problem, visar ny forskning…

Varje chef kan nog känna igen sig i sina dubbla roller – att å ena sidan leva upp till ägarnas/företagsledningens krav på att leverera resultat (läs:vinst) samtidigt som de å andra sidan ska se till sina medarbetares behov och önskemål. Dessa två lojaliteter kan komma på kollisionskurs med varandra och bli till en balansgång där – ibland – företagets vinst smäller högre än medarbetarnas välbefinnande.

Det är just det fenomenet som forskare vid Baylor University, USA, säger sig vara först med att ha studerat. De undersökte 886 personer, hälften chefer och den andra hälften deras medarbetare, från olika branscher bl. a, finans, hälsovård, försäljning, juridik och utbildning, enligt den vetenskapliga internetsajten Science Daily.

Forskarna testade först allas ”bottom line mentality” (BLM, ungefär ”resultatet på sista raden-mentalitet”), dvs hur viktigt de tyckte att det var att företaget/avdelningen gjorde vinst. De som satte vinst i första rummet fick en hög poäng i BLM, de som tyckte att andra värden (arbetsmiljö, hälsa, etik osv) var minst lika viktiga fick en lägre BLM-poäng. Sedan jämförde de chefernas poäng med den faktiska prestationen på arbetsplatserna och hur medarbetarna betygsatte sina chefer när det gällde samarbete, hur bra relationen var och hur de bedömde sina överordnade. Och slutsatserna är inte alls så smickrande för de chefer som fokuserade all sin kraft på att skapa vinst:

• Chefer vars huvudsakliga drivkraft var vinst (hög BLM-poäng) möttes efter ett tag med misstro av sina medarbetare och tappade i respekt.
• Medarbetarna till dessa chefer höll medvetet tillbaka sina arbetsinsatser och gjorde i förlängningen bara det minsta som krävdes.
• Relationerna mellan ”vinst-fokuserade” chefer och deras medarbetare var betydligt sämre än genomsnittet.

Matthew Quade, den som ledde forskningsprojektet, uttrycker sig så här drastiskt om resultaten:

– Chefer som enbart fokuserar på vinster på bekostnad av andra viktiga saker, som att medarbetarna mår bra och att man är mån om arbetsmiljö och etik, visar sig faktiskt vara rent av skadliga för de anställda.

Forskarna har sammanställt några råd till de chefer som enbart är fokuserade på att leverera vinst och de lyder så här:

• Inse att att det finns andra värden på en arbetsplats – hur arbetsmiljön ser ut, medarbetarnas hälsa och hur de trivs, företagets värderingar och etik – som är minst lika viktiga som att inpränta ett vinst-tänk hos personalen.
• Och om du ändå envisas med att sjunga vinsternas lov – inse att det finns ett pris du måste betala för den inställningen.

Naturligtvis måste alla chefer i det långa loppet visa på positiva resultat, annars lär de inte bli långlivade. Men håll med om att det finns både bättre och sämre sätt att ta sig an den uppgiften…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.