Att jobba med de du känner är bra – med ett undantag…

Har du en eller flera goda vänner på ditt arbete? Grattis, då är det stor chans att du får mycket gjort på jobbet, visar ny forskning. Fast det finns ett undantag…

Att ha många goda vänner är bra för din hälsa och ditt övriga välbefinnande, det är känt sedan länge. Men om du dessutom arbetar tillsammans med de du känner väl (och gillar) ökar även din prestationsförmåga.

Det visar en så kallad meta-studie gjord vid Ohio State University, USA. Forskarna gick igenom 26 tidigare studier med runt 1000 arbetsgrupper och 3500 deltagare där man jämförde hur olika sammansatta grupper presterade, berättar Science Daily.

Forskarna tittade både på arbetsgrupper som innehöll deltagare med redan etablerade vänskapsförhållanden samt grupper där deltagarna inte kände varandra särskilt väl. ”Vänskapsgrupperna” presterade överlag bättre och förklaringen är den här:

• Vänner känner till varandras styrkor och svagheter och kan därför fördela arbetsuppgifterna effektivare och spara tid.
• Vänner har större benägenhet att stötta varandra och kan därför hantera de motgångar och påfrestningar som ibland dyker upp på ett bra sätt.
• Vänner som arbetar tillsammans ökar varandras motivation att göra sitt bästa. Man vill inte svika någon man gillar…

Speciellt tydligt blev detta om det var lite större arbetsgrupper. Ju fler som ingick i grupperna desto större betydelse hade vänskapsbanden. Och det var ingen skillnad om det gällde fysiskt hårda arbeten eller jobb med mest tanke-krävande insatser.

Eller, som Robert Lount, en av forskarna vid Ohio State University, uttrycker det:

”När medarbetare har roligt tillsammans är det bra för produktiviteten”.

Men det fanns ändå ett område där det inte var någon fördel att arbeta med goda vänner – om man skulle hitta nya lösningar på problem. Här visade det sig faktiskt vara en fördel att jobba tillsammans med folk man inte kände så väl eller inte alls.

Förklaringen, enligt forskarna, är att det är mycket lättare att ifrågasätta någon man inte känner och därför våga föreslå andra lösningar. Med vänner, däremot, är det lätt hänt att man bara håller med och därför inte går till botten med problemen.

Slutsatsen blir den här:

Ska du få någonting gjort – jobba tillsammans med de du känner väl.

Ska du få någonting nytt gjort – plocka in lite nytt folk.

Hur var det nu? ”Om du gör som du alltid har gjort får du också de resultat du alltid har fått”…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.