Att lita på varandra – ett företags bästa framgångsrecept

Hur mycket litar du på dina medarbetare? Din chef? Dina kollegor? Om du svarar ”väldigt mycket” (och dessutom är ärlig) jobbar du med stor sannolikhet på ett företag där alla kan utvecklas och göra ett bra jobb. Allt enligt den senaste forskningen…

Under femton års tid har ett forskarlag, under ledning av psykologen Paul I Zak, tittat på sambandet mellan nivån av substansen oxytocin i våra hjärnor och vad den gör för tilliten mellan människor. Utgångspunkten var att ju mer oxytocin din hjärna producerar, desto mer vågar du lita på människor i din omgivning.

Men forskarna gick ett steg längre än så. De var dessutom intresserade att ta reda på hur vår förmåga att lita på varandra påverkade våra arbetsinsatser. Under åren fick de möjlighet att mäta halten av oxytocin hos medarbetare och chefer hos flera tusen företag världen över och jämförde resultaten med hur bra det gick för företagen, motivationen, engagemanget och hur de anställda mådde.

Slutsatsen, som presenteras i januari/februarinumret av Harvard Business Review, kan nog ge vilken chef som helst (eller medarbetare med för den delen) en tankeställare: Höga halter av oxytocin i våra hjärnor = ökad tillit mellan människor = ökad motivation, engagemang, produktivitet och effektivitet…

Här är några intressanta siffror Paul I Zak och hans forskarteam fått fram: Företag med hög tillit mellan medarbetare hade 13 procent lägre sjuktal än företag med låg tillit. De hade 50 procent  högre produktivitet, 74 procent lägre stress, 40 procent mindre utbrändhet, 76 procent mer engagemang, 29 procent fler som var mycket nöjda med livet i stort… Bland annat. 

Men det mest uppseendeväckande var att företag med hög tillit betalade sina medarbetare 17 procent mer i lön, jämfört med företag i samma branch med låg tillit. Det kan enbart förklaras med att medarbetare hos företag med hög tillit är effektivare, mer produktiva och uppfinningsrika, enligt Paul I Zak.

Forskarna har, utifrån vad de lärt sig av chefernas och medarbetarnas sätt att agera på de tusentals företag de besökt, satt ihop en lista på åtta ledarbeteenden som ökar halten av oxytocin – och alltså stärker tilliten i en grupp. Vilket ökar engagemang, produktivitet…  ja, ni förstår nog:

1. Uppmärksamma bra prestationer! När ni har nått ett mål, se till att alla får ta del av framgången. Det bör helst ske så fort som möjligt, vara personligt och när alla är samlade. Detta gör att andra inspireras och det är ett gyllene tillfälle att sprida kunskap.

2. Våga anta utmaningar! En grupp som jobbar mot ett utmanande (men ändå fullt möjligt) mål tvingas samarbeta vilket stärker den sociala gemenskapen och därför också tilliten mellan medlemmarna. Men det är viktigt att målet inte är för svårt – känslan av att göra framsteg på väg mot målet måste hela tiden finnas där för att engagemanget ska vara på topp.

3. Tillåt medarbetare att lösa uppgifter på sina egna sätt! När människor får gå sina egna vägar ökar uppfinningsrikedomen eftersom olika människor förmodligen har olika lösningar. Chansen är stor att någon kommer på ett bättre sätt och andra kan lära av det. Att, så långt det är möjligt, själva få bestämma sina arbetsmetoder ökar motivationen.

4. Låt alla göra mer av det de är bra på och gillar! De som får utlopp för sina styrkor lägger ner mycket mer energi för att lyckas. Konstigare än så är det inte.

5. Informera mera! Medarbetare som vet vad som händer på arbetsplatsen, och varför, samt har koll på företagets mål och visioner, känner sig också mindre stressade. Och stress, bland många andra dåliga saker, minskar produktionen av oxytocin och gör att tilliten minskar och samarbetet blir lidande. 

6. Satsa på att bygga relationer! Att uppmuntra och ge förutsättningar för att medarbetarna lär känna varandra och umgås är mer än bara bra för trivseln. Enligt många olika undersökningar ökar dessutom både produktiviteten och kvaliteten på arbetsplatserna när sociala kontakter knyts. När människor bryr sig om, stöttar och hjälper varandra, presterar de också bättre.

7. Låt medarbetarna växa som människor – inte bara som medarbetare! Även tiden utanför jobbet påverkar arbetet. Många studier visar att företag som intresserar sig för hur medarbetarna har det på fritiden (familj, vänner, fritidsintressen, möjligheter att koppla av…) skapar ett större engagemang och får medarbetare som trivs och nyckelpersoner att stanna längre på sina jobb. 

8. Våga be om hjälp! Att be andra om hjälp har många fördelar. Den mest uppenbara är att den samlade kunskapen hos kollegor och medarbetare vida överstiger vår egen. Att be om hjälp är också ett naturligt sätt att öka samarbetet, skapa mer engagemang och få människor delaktiga. Att erkänna att vi inte kan allt (och därför behöver hjälp) är, tvärt emot vad man skulle kunna tro, ett tecken på att man är trygg i sitt ledarskap. 

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.