Att misslyckas är inte så dumt som det låter…

Händer det att du misslyckas? Förmodligen. Men händer det att du ser dina misslyckanden som framgångar? Förmodligen inte. Och det är synd, visar forskningen…

Ingen gillar väl att misslyckas, det ligger liksom i sakens natur. Misslyckanden skapar olika negativa känslor som besvikelse, frustration och ibland också skam. Ofta leder det till att vi inte vågar försöka på nytt, ”vi har ju just fått veta att vi inte kan”. Och det är här det stora problemet ligger, vi blandar ihop att vi har gjort fel med att vi är fel.

Det finns en hel del forskning om hur vår inställning till misslyckanden påverkar våra prestationer. Här är två exempel:

Ett forskarteam från Georgetown University McDonough School of Business lät nyligen utföra ett experiment vid ett globalt företag med säljavdelningar i flera länder. De följde säljare i Brasilien, Sydafrika och USA under fyra månader. En grupp i varje land valdes slumpmässigt ut och fick ta del av en video där företaget berättade om vikten och nödvändigheten av tillåta misstag och lära sig av dem, skriver Psychology Today. Så här kunde några av budskapen i videon låta:

“Var och en av oss som har lyckats har också känt hur det är att misslyckas… Motgångar och misslyckanden är en normal del av allas resa, både i näringslivet och i livet i övrigt… I själva verket är misslyckanden bara framtida framgångar i förklädnad… Misslyckanden är en språngbräda som inspirerar oss att tänka kreativt och positivt…”

Sedan jämfördes gruppernas säljresultat med de säljare som inte fått ta del av videon. Det visade sig att ”videogrupperna” hade i genomsnitt cirka 25 procent högre försäljning än resten av sina kollegor.

Några andra generella framgångsfaktorer mättes också i flera andra företag. De som ansågs jobba i en misstagsvänlig kultur uppvisade betydligt högre grad av kreativitet och innovation samt var bättre på att lösa problem självständigt.

Slutsatsen forskarna drar är föga överraskande att en företagskultur som tillåter misstag och misslyckanden gör medarbetarna mer benägna att anta utmaningar och söka efter nya möjligheter. Detta leder ofrånkomligen till misslyckanden då och då – men även till framgångar. Kort sagt, för att lyckas ordentligt behöver vi först gå igenom att antal misslyckanden (som egentligen bara är att betrakta som nyttiga erfarenheter).

En annan infallsvinkel för hur rädslan att misslyckanden kan spela oss elaka spratt hittar vi i ett experiment som gjordes för några år sedan, berättar den vetenskapliga tidskriften Neuron.

Forskare bjöd in ett stort antal personer att delta i ett relativt lätt spel där det gällde att på en dator flytta en boll till en bestämd plats på skärmen. Deltagarna blev erbjudna ersättning upp till 100 dollar om de lyckades.

När ersättningen var låg, bara några få dollar, lyckades de flesta sätta bollen på rätt plats. Men när de kunde vinna 100 dollar misslyckades istället de flesta. Förklaringen forskarna ger är att när ersättning var låg varken tänkte eller brydde sig deltagarna speciellt mycket om att misslyckas (att misslyckas var alltså helt ok). Men när ersättningen steg till 100 dollar ökade rädslan för att misslyckas dramatiskt (att misslyckas var inte ok, de kunde ju ”förlora” 100 dollar som de redan räknat in). Rädslan för att misslyckas verkar alltså göra det mer sannolikt att just misslyckas, enligt forskarna.

Ovanstående säger oss att personer och företag som vill lyckas nog gör bäst i att vara väldigt förlåtande mot sina misslyckanden. Och kanske till och med börja uppskatta dem. Eller, som den grekiske filosofen Aristoteles lär ha uttryckt det:

Det finns bara ett sätt att undvika kritik: gör ingenting, säg ingenting, var ingenting.

PS. Vi vet, det finns givetvis invändningar mot ovanstående resonemang. T ex kanske en misstagsvänlig kultur bland flygkaptener och kirurger inte alltid är att föredra…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.