Betygsätt dig själv – hur bra chef är du egentligen?

Picture

Om du skulle betygsätta dig som chef, vad skulle du då svara – bättre än genomsnittet, ungefär lika eller sämre än genomsnittet? Tänk efter noga, ditt svar kanske säger mer om dig själv än du anar…

Det finns en allmän uppfattning att självkännedom är en bra egenskap hos en chef, dvs att din egen uppfattning om dig själv också är någorlunda lika med hur dina medarbetare uppfattar dig. Men så verkar inte vara fallet, i alla fall om man ska tro en stor undersökning som nyligen presenterades i Harvard Business Review.

Organisationskonsulterna Jack Zenger och Joseph Folkman gick igenom hur 69 000 chefer världen runt bedömt sig själva inom sexton olika ledarkompetenser. Sedan jämförde de svaren med vad chefernas 750 000 medarbetare tyckte om samma chefer. De tog också reda på hur effektiva företagen/avdelningarna var samt tittade på vilket engagemang medarbetarna kände för sina arbeten.

Innan vi avslöjar resultatet av undersökningen – har du svarat på frågan i ingressen: tycker du att du är bättre, lika eller sämre än ”genomsnittschefen”? Ok, så här blev utfallet:

De mest effektiva ledarna underskattar sig själva!
Förvånansvärt nog, var det inte de chefer och ledare som hade störst självkännedom (i det här fallet skattat sig själva ungefär lika som medarbetarna skattat honom/henne) som också var effektivast, de hamnade i mitten av effektivitetsskalan. Sämst klarade sig de som överskattat sig själva. De mest effektiva ledarna var istället de som underskattade sina ledarkompetenser mest.

Ledare som underskattar sig själva har de mest engagerade medarbetarna!
Det fanns också ett starkt samband mellan ett stort engagemang bland medarbetare, och chefer som underskattade sina ledarkompetenser. Ledare som underskattade sig själva uppfattades som dubbelt så effektiva som de som överskattade sig själva.

Det här går ju egentligen stick i stäv med att ett gott självförtroende också ökar chanserna till goda resultat. Men Zenger och Folkman har en förklaring till detta – det handlar inte om att du ska misstro din egen förmåga utan i stället att du som ledare ska ha en stor portion av ödmjukhet. Att förstå att du inte kan allt och alltid vara öppen för att det finns mer att lära sig. Samt att du förmodligen inte sitter inne med alla svaren…

Så långt undersökningen. Den är intressant, men ta den med en nypa salt. Den utgår ju faktiskt enbart från subjektiva omdömen även om den består av ett stort antal svar och är klädd i vetenskapliga kläder. Men en viktig sak tycker vi nog ändå att den säger:

Hur förträfflig du än är – en ordentlig portion av ödmjukhet kan nog aldrig skada.

Eller vad tror du?

PS. Här hittar du artikeln i Harvard Business Review som denna text bygger på.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.