Det vetenskapliga sättet att ha fel – men ändå få rätt

Händer det att du är säker på din sak – men att det i slutändan visar sig att du hade fel? Då gäller det att du har “fel på rätt sätt” för att inte tappa i respekt..

Att vara chef och ledare innebär att du måste fatta en hel del beslut, välja mellan olika alternativ, stödja en idé och förkasta en annan, ha åsikter om vad du tycker är bra och dåligt och mycket annat som innebär att du tar en risk att hoppa i galen tunna. Du kan ju inte, hur duktig du än är, förutspå framtiden!

När du väl har bestämt dig för vad du tycker får du sannolikt argumentera för din ståndpunkt. Och för att få med dig dina medarbetare är det bra om du utstrålar självförtroende, vet vad du pratar om och framstår som självsäker.

Men självsäkerhet kan uttryckas på två sätt. Antingen verbalt, att du i ord berättar varför ditt beslut är det bästa. Eller att du via ditt kroppsspråk, din röst och ditt tonläge, dina blickar etc visar att du är att lita på

Om beslutet, idén eller åsikten du bestämde dig för visar sig leda till framgång är allt frid och fröjd. Men om det istället går fel – hur kommer du då att uppfattas? Hade det kanske varit bättre att redan från början uttrycka lite tvivel och osäkerhet om vad som var rätt att göra?

Ett amerikanskt forskarlag vid universitet i New York, Utah och Notre Dame bestämde sig för att ta reda på den saken, enligt Harvard Business Review. I en serie undersökningar lät de ett stort antal försökspersoner välja mellan ett antal kandidater att samarbeta med för att lösa en uppgift. Några av kandidaterna hade uppmanats att verka självsäkra (antingen verbalt eller icke-verbalt via ett självsäkert kroppsspråk) och några andra som ombetts visa en aning tvivel om sin förmåga.

Naturligtvis valde de allra flesta de självsäkra kandidaterna, oavsett om de uttryckte sin självsäkerhet verbalt eller icke-verbalt. Men, och det är här det intressanta kommer, nu avslöjade forskarna för försökspersonerna att ingen av kandidaterna var speciellt bra, alla var faktiskt rätt mediokra på det de skulle göra! Försökspersonerna fick en chans att välja om – och då blev det stor skillnad i valen:

• De kandidater som visat sin självsäkerhet verbalt föll som en sten och blev i stort sett bortvalda.

• De kandidater som verkat en aning osäkra seglade upp på andra plats.

• Flest val fick de kandidater som visat sin självsäkerhet icke-verbalt –  via ett övertygande kroppsspråk, en tydlig och stadig röst och en säker blick.

Forskarna upprepade sina studier med olika typer av uppgifter, enbart manliga eller kvinnliga kandidater och att försökspersonerna fick se kandidaterna både på video och i verkliga livet – resultaten var desamma.

Av detta kan vi dra ett antal slutsatser:

• Om du enbart vill övertyga någon om att du har rätt, ska du jobba med din förmåga att argumentera.

• Om du vill gardera dig mot att du trots allt kan ha fel någon gång, ska du jobba med att då och då uttrycka ett visst mått av tvivel och ödmjukhet.

• Om du vill få förtroende från andra, oavsett om du har rätt eller fel, ska du dessutom jobba med ditt kroppsspråk, dina gester, din röst och ditt tonläge, hur du hanterar din blick och allt annat icke-verbalt.

Låter detta vettigt? Forskarna är i alla fall rätt självsäkra, verbalt sett…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.