Egenskaperna som är bättre än intelligens!

Picture

Trodde du att intelligens är den avgörande faktorn för att nå framgång och att lyckas? Då kanske du ska tänka om – det verkar finnas andra egenskaper som är ännu viktigare, i alla fall om man ska tro en ny australiensisk studie.

Vi ska väl med en gång slå fast att det verkligen inte skadar med en gnutta intelligens. Men forskare vid Griffith University i Australien tror sig ha hittat de riktigt avgörande faktorerna bakom framgång – i din personlighet!

Forskarna lät ett stort antal av sina elever genomgå både intelligenstester och avancerade personlighetstester. De jämförde sedan testerna med elevernas studieprestationer. Och resultaten var en smula överraskande.

Det visade sig att personlighetstesterna hade nästan fyra gånger så hög träffsäkerhet att förutse goda skolresultat som intelligenstesterna. Det var framför allt på två områden där de duktiga eleverna utmärkte sig framför de mindre duktiga:


Samvetsgrannhet: De som på personlighetstesterna låg högt till när det gällde arbetsmoral, dvs att vara disciplinerade, fokuserade, bra på att planera, uthålliga och få saker gjorda i tid var också de som hade störst chans att lyckad i sina studier.

Öppenhet: Ett liknande samband hittade forskarna bland elever som var nyfikna, öppna för nya erfarenheter, intresserade och hade en vilja att lära bara för lärandets skull.

Även om den här forskning gäller möjligheterna att lyckas i akademiska studier är det inte en alltför djärv gissning att den också skulle kunna gälla för (arbets)livet i stort. Inte heller här är det givet att de med till synes bäst förutsättningar också är de som lyckas bäst. Hårt arbete i kombination med en öppenhet och ett genuint intresse för det man håller på med är minst lika viktigt.

Det sistnämnda har vi fått bevisat gång på gång inom idrotten. Väldigt få talanger blir stjärnor. Men alla stjärnor har tränat hårt, fokuserat och uthålligt samt varit öppna för att hela tiden ta till sig nya träningsmetoder, nya tekniker som kan göra dem bättre.

Och det bästa av allt är att dessa egenskaper inte är huggna i sten – du kan träna dig i att bli mer fokuserad, uthålligare, öppnare för nya erfarenheter eller vad du nu vill. Du ÄR inte på ett visst sätt, du har bara genom åren lärt dig att vara på det sättet. Den stora utmaningen ligger i att det krävs en del hårt arbete och en vilja att lära om, om du ska förändra dig.

PS. Titta på bilden ovan. Visst ÄR de blå fälten lite sneda? Lite nyfikenhet och en linjal kanske får dig att tänka om…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.