Fler vill jobba på distans – men alla älskar fortfarande kontoret

Vad tycker du om distansarbete? Ett nödvändigt ont – eller en fantastisk möjlighet? Eller någonstans mitt emellan? Eller kanske både och…?

När pandemin slog till uppmanades alla som kunde att arbeta hemifrån. För många av oss innebar det en ordentlig omställning, inte minst för att det utmanade våra vanor och rutiner i både stort och smått. Inga arbetskamrater i närheten, inga spontana jobbsnack, inga sociala fikapauser, inga möten ansikte mot ansikte… Men kanske också praktiska förändringar som ändrade sovvanor (ingen restid till jobbet), ingen ordentlig arbetsplats (köksbordet fick duga till en början), ständiga avbrott (nära till tvättmaskin och kylskåp), lösare arbetstider (en timmes paus på dan går ju lätt att ta igen på kvällen)… Och så vidare. 

Nu har det gått ett drygt år och vaccineringen har väl fått de flesta att åtminstone börja ana ljuset i slutet av tunneln. Snart så får vi väl chansen att börja arbeta på ett normalt sätt igen, som det var innan pandemin. Men – vill vi verkligen det? 

Flera stora undersökningar har försökt ge svar på den frågan. Och får man tro dem kan det sammanfattas så här:

  • En majoritet av de som provat på distansarbete (oftast i hemmet) vill fortsätta med det även efter pandemin, i alla fall delvis.
  • Men samtidigt vill de ha kvar en kontinuerlig kontakt med arbetsplatsen – ett par, tre dagar i veckan på kontoret verkar vara det ultimata.• Cheferna är lite vilsna och vet inte riktigt hur de ska bete sig för att skapa teamkänsla och en bra ledning.

Till exempel har Stockholms Handelskammare, via undersökningsföretaget Novus, frågat 1121 tjänstemän och 200 arbetsgivare från såväl privat som offentlig sektor i Stockholms län vad de tycker. Tjänstemännen uppger att de vill jobba tre dagar i veckan på kontoret och resten på distans. Arbetsgivarna har ungefär samma uppfattning om var de anställda bör jobba. 

Microsoft har genomfört liknande undersökningar bland chefer i 15 europeiska länder, bland annat Sverige. De har kommit fram till att 87 procent av de svenska cheferna tror att de anställda även efter pandemin kommer att vilja arbeta på distans, i alla fall i viss utsträckning. 

Det amerikanska managementföretaget McKinsey är inne på samma linje. De förutspår att det kommer att bli upp emot en femdubbling av antalet människor som distansarbetar efter pandemin jämfört med innan.

Och de flesta är övertygade om att distansarbete i framtiden inte enbart handlar om att jobba från hemmet, utan var som helst där det finns bra uppkoppling – allt från hängmattan vid sommarstugan till under ett parasoll vid en paradisstrand. Det finns redan många företag som försöker hitta rätt medarbetare genom att erbjuda ”work-from-anywhere”-jobb…

Samtidigt betonar alla att arbetsplatsen, kontoret, fortsatt kommer att ha en mycket viktig funktion. Det är där som gruppgemenskap och sammanhållning utvecklas, det är där kreativitet och innovation förädlas, det är där som kontakter knyts och vänskap upptår. Kort sagt, det är på arbetsplatsen människor lär känna varandra och lär sig att arbeta och trivas ihop. Och inte mist – ha roligt! 

Å andra sidan är fördelarna med att jobba hemma att administrativa uppgifter och arbete som kräver stort fokus blir lättare att utföra i hemmiljö (om man nu kan jobba ostört, vill säga). Samt det kanske inte oväsentliga faktum att hemarbete också innebär att man slipper restid och kan bo var man vill, vilket fler och fler har börjat upptäcka. Dessutom har det visat sig att produktiviteten det senaste året verkar ha varit på samma nivå som innan pandemin – eller till och med lite bättre. 

Det verkar alltså som att att vi är på väg mot ett mer flexibelt arbetsliv, där det viktiga inte längre handlar om att ”komma till jobbet i tid” utan i stället ”göra jobbet i tid, oavsett var”. Den utvecklingen har varit på gång under flera år men har skyndats på rejält av pandemin.

Det nya digitala sättet att jobba ställer också nya krav på cheferna. I Microsofts undersökning, som presenterades i oktober i fjol, uppgav nära två tredjedelar av cheferna i Sverige att de ännu inte lärt sig hur de effektivt ska leda team digitalt. Ännu lite fler är osäkra på hur de ska skapa en bra teamkänsla bland medarbetarna.

Vilket egentligen inte är så konstigt – att förändra en vana är svårt och tar tid. Ju längre du har agerat på ett visst sätt, desto längre tar det att förändra det beteendet. 

Men oavsett om du är chef eller medarbetare, gillar eller ogillar att jobba hemifrån, älskar eller hatar förändringar –  vi gör nog alla klokt i att utmana våra ingrodda vanor och försöka skapa oss en bild av hur vi tror vi bäst kan möta den framtid som ändå kommer. 

Eller som författaren Mark Twain uttrycker det:

”Jag är intresserad av framtiden – jag ska leva resten av mitt liv i den.”

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.