Fördelen med att göra flera saker på samma gång…

Tror du att du klarar av att göra flera saker samtidigt och ändå vara effektiv? Sorry, det klarar du inte – men det kan ändå finnas en fördel med att du tror det…

Snart är det jul och nyår och för många betyder det en hektisk period med massor av jobb. Mycket ska klaras av innan helgerna och det ökar stressen. Då är det lätt hänt att försöka lösa dilemmat med att göra flera uppgifter på samma gång, i tron att det skyndar på arbetet.

Tyvärr har mängder av forskning genom åren visat att detta är förödande för din effektivitet. Hur mycket du än försöker så kan din hjärna bara fokusera på en sak samtidigt, i alla fall om det är lite mer komplexa saker och du vill utföra uppgifterna bra. (Möjligtvis klara du av att borsta tänderna och lyssna på nyheterna samtidigt men risken är uppenbar att du spiller tandkräm på nya skjortan…)

Men nu har forskare vid University of Michigan hittat i alla fall en fördel med multitasking (vi använder det engelska ordet i brist på bra översättning). Eller kanske rättare – en fördel med att tro att man sysslar med multitasking, enligt Science Daily.

Forskarna lät 162 deltagare titta på en utbildningsvideo från Animal Planet. Alla deltagare fick veta att de skulle  lyssna noga och lära sig så mycket som möjligt samtidigt som de också skulle föra anteckningar. För hälften av gruppen presenterades övningen dessutom som att deltagarna skulle göra en sak (föra anteckningar utifrån vad som sägs i videon). Den andra halvan fick veta att det var två olika uppgifter de skulle göra (lyssna på vad som sägs i videon och föra anteckningar). Bägge grupperna utförde alltså exakt samma uppgifter, enda skillnaden var hur många saker de trodde att de gjorde…

Sedan gick forskarna igenom anteckningarna från bägge grupper samt lät dem utföra ett test av hur mycket de hade förstått. Resultatet var överraskande:

De som trodde att de sysslade med multitasking hade presterat avsevärt bättre. De hade både fler och mer korrekta anteckningar samt hade bättre resultat på det efterföljande testet än gruppen som trodde att de gjorde bara en sak.

Forskarna upprepade liknande experiment ett 30-tal gånger. Varje gång klarade sig grupperna som trodde att de sysslade med multitasking bäst.

Förbryllande, eller hur? Det tyckte även forskarna och i ett försök att ta reda på varför det förhöll sig på det här sättet utrustade de deltagarna med en utrustning som mätte ögonrörelser. Nu såg man att grupperna som trodde att de utförde multitasking hade snabbare ögonrörelser och att pupillerna utvidgade sig mer. Forskarna tolkar detta som att de helt enkelt la ner mer energi på uppgifterna, ansträngde sig lite extra och därför presterade bättre.

Någon säker förklaring till fenomenet ger inte forskarna. I stället kan vi bara spekulera – är det så att vi människor anser det ”fint” och ”eftersträvansvärt” att klara av flera saker samtidigt? Något som ger högre status? Och att vi därför lägger ner mer energi när vi tror att vi gör det? Trots att vi vet att multitasking egentligen är ett säkert sätt att kasta bort tid och försämra vår effektivitet?

Du kan i alla fall lära dig två saker av ovanstående forskning:

• Om du tror att du kan göra flera saker samtidigt så är du helt rätt ute – men bara under förutsättning att du faktiskt inte gör det!
• I alla övriga fall av multitasking ställer det bara till besvär för dig.

Det bästa sättet att vara effektiv är – och förblir – att göra en sak i taget.

Men det visste du väl redan…?

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.