Forskare: Öka din kreativitet – res dig upp och gå!

Picture

Brukar du regelbundet ta promenader när du jobbar? Grattis! Forskare vid Stanford-universitet tror sig nämligen ha hittat bevis för att vanliga promenader förbättrar din förmåga att tänka. Du blir helt enkelt mer kreativ av att röra på påkarna!

Att fysisk aktivitet är bra för hälsan har vi vetat sedan länge. Det har också de senaste årtiondena framkommit övertygande bevis för att fysisk träning också stimulerar hjärnan genom ökad blodgenomströmning, bättre kopplingar mellan hjärnceller, bättre funktion hos den vita hjärnsubstansen osv.

Nu har forskare vid Stanford-universitetet, USA, hittat klara samband mellan promenader och ökad kreativitet. Forskarna har låtit 176 personer, mestadels studenter, genomgå olika kreativitetstester. Försökspersonerna delades upp i olika grupper – några satt ner vid skrivbord, en annan grupp fick gå på rullband och en tredje grupp fick ta utomhuspromenader. Och resultaten är entydiga:

• De som tog promenader samtidigt som de gjorde testerna hade upp till dubbelt så bra resultat som de som satt ner.

• Det spelade ingen roll om promenaderna skedde utomhus eller på rullband inomhus.

• För att ytterligare testa om det var själva utomhusmiljön som förklarade den ökade kreativiteten lät man även en grupp försökspersoner bli skjutsade sittande i rullstolar utomhus när testerna gjordes. Dessa visade inte någon ökning av kreativiteten.

• Grupper som först fick ta en promenad och sedan göra testerna sittandes inomhus visade också upp ökad kreativitet, nästan lika mycket som de som testades när de tog promenader.

Det är viktigt att poängtera att ovanstående resultat enbart handlar om kreativitet, där det gäller att tänka fritt och låta fantasin flöda. Grupperna fick även ägna sig åt ren problemlösning, där det bara fanns ett rätt svar. Då lyckades de som promenerade en aning sämre än de som satt ner.

Ännu kan man inte förklara exakt vad det är som gör att kreativiteten ökar när man promenerar. Men man har hypotesen att lagom fysisk aktivitet, som vi kan utföra utan att anstränga oss alltför mycket, på något sätt stimulerar vårt sätt att tänka och får oss att använda vår fantasi på ett bättre sätt.

Nästa gång det är dags för ett brainstorming-möte på ditt jobb kanske du ska föreslå att ni tar en runda utomhus? Eller tömma konferensrummet på bord och stolar och ställa in ett antal rullband istället? Eller åtminstone göra slag i saken och ta den där promenaden på lunchen som du har tänkt på så länge?

Vem vet – det kanske gör att du kan gå långt i din karriär…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.