Framgång på jobbet – tacka din partner för det!

Picture

När du valde din partner – tänkte du då på att ditt val också skulle påverka din yrkeskarriär? Att din älsklings personlighet skulle inverka på t ex din lön, dina chanser att befordras och hur du trivs på jobbet?

Att hur du har det hemma också påverkar dig på ditt jobb är ganska självklart. Om någon i din familj är sjuk, om du är osams med någon närstående eller om du oroar dig för en nära vän etc, är det lätt att ta med sig dessa problem till jobbet och du tappar fokus. Men nu visar det sig att även din partners personlighet kan spela en viss roll för dina chanser att lyckas i arbetslivet.

Två amerikanska forskare, Joshua Jackson och Brittany Solomon vid Washington university of St. Louis, har följt nära 2300 gifta par under fem år. De har klassat deltagarnas personligheter enligt Big Five-modellen, det vill säga de fem grundläggande dragen som anses styra våra personligheter: Openess (öppenhet), Conscientiousness (samvetsgrannhet/beslutsamhet), Extraversion (utåtriktad), Agreeableness (medgörlighet/vänlighet) och Neurotiscism (känsloorienterad). Se faktaruta längst ner.

Forskarna har sedan tittat på om det finns ett samband mellan partnerns personlighet och hur deltagarna har lyckats i sina yrkeskarriärer. Och det verkar det finnas:


De med en partner vars utmärkande drag var conscientiousness (samvetsgrannhet/beslutsamhet) var också de som hade högre lön, oftare blev befordrade och också var nöjdare med sina arbeten. Det var ingen skillnad på om de var män och kvinnor eller om partnen arbetade eller ej.

Personer med en samvetsgrann personlighet anses vara självdisciplinerade, plikttrogna och noggranna samtidigt som de är strukturerade och organiserade. De är också beslutsamma och målinriktade, både på kort och på lång sikt.

Forskarna ger några tänkbara förklaringar till att det är på det här sättet:

Att ha en samvetsgrann partner ökar chansen att hen tar hand om det mesta i hemmet, vilket då skulle leda till att du själv kan lägga mer energi på jobbet. Det kan också vara så att personlighet smittar, om din partner är flitig, målinriktad och beslutsam tar du omedvetet efter och lägger större vikt vid egenskaper du kan ha nytta av i ditt jobb. Den tredje förklaringen är att samvetsgrannhet hos din partner ökar chansen för att du ska ha ett bra och harmoniskt förhållande, vilket hjälper dig i jobbet.

Så till frågan i ingressen. Förmodligen (och kanske tack och lov!) tänkte du inte ett dugg på ovanstående när du blev ihop med din man/fru. Vad du däremot skulle kunna fundera på nu är hur du själv agerar i förhållande till din partner. ”It takes two to tango” – på både gott och ont…

Den som vill läsa hela undersökningen (engelsk text) kan göra det här.

Big Five i ett nötskal
Ungefär så här definierar forskarna de fem grundläggande personlighetsdragen:
Openness (öppenhet). Är fantasifull, nyfiken, uppskattar omväxlande erfarenheter, gillar förändringar, äventyr, ovanliga idéer.
Conscientiousness (samvetsgrannhet / beslutsamhet). Är självdisciplinerad, agerar plikttroget, är strukturerad och organiserad, målinriktad samt planerande.
Extraversion (utåtriktad). Har energi, positiva känslor, självsäkerhet, spontan, aktiv, söker stimulans och andras sällskap.
Agreeableness (medgörlighet / vänlighet). Är medkännande och samarbetsvillig, grupporienterad, vänlig, vill uppnå harmoni och lösa konflikter.
Neuroticism (känsloorienterad). Orienterar sig genom sina relationer och sina känslor inför andra, beslut fattas på känslobasis, har en tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.