Gör din medarbetare glad – det tjänar du på!

Picture

Hur ofta säger du något riktigt positivt om hur dina medarbetare eller kollegor sköter sina jobb? Ny forskning visar att beröm, där vi får känna oss duktig på våra arbeten, också gör att vi presterar bättre, blir bättre på att lösa problem, mer kreativa och mindre stressade!

Att feedback är viktigt känner nog de flesta till. Ingen vill arbeta i ett vakuum där vi aldrig får veta vad andra (chefer, kollegor, vänner…) tycker om det vi gör. Vanligtvis innebär det att vi ibland också måste kunna ta emot negativa åsikter, för att på så sätt kunna förbättra oss.

Men om vi ska bli riktigt i vårt esse och prestera på topp är det beröm vi behöver – översvallande beröm! En nyligen genomförd studie på Harvard Business School visar att beröm är rena universalmedlet om vi ska prestera bra. Och beröm har dessutom en hel del andra positiva effekter:

Forskarna vid Harvard lät en stor grupp deltagare lösa olika problem och utföra uppgifter under stress. Hälften av dem fick strax före testerna ta del av ett meddelande från någon nära kollega eller vän. Meddelandet gick ut på hur fantastisk deltagaren var – smart, intelligent, duktig, inspirerande och en verklig förebild för alla. Deltagaren fick också höra om någon händelse där han/hon gjort en enastående insats. Berömmet var med andra ord översvallande. Den andra halvan (kontrollgruppen) fick inget sådant meddelande.

Hur det gick? Gruppen som fick beröm strax före testerna var överlägsna kontrollgruppen. Inte nog med att de hade mycket bättre resultat i problemlösningen, de visade också upp större kreativitet och mindre stress. Liknande försök gjordes även med anställda på ett stort företag och resultatet var detsamma. Dessutom verkar det som att beröm från någon du litar på även har en långtidseffekt, berömmet gör att du presterar bättre även i fortsättningen.

Så långt forskningen som säkert har sina begränsningar, bland annat påpekar de att nya studier måste göras för att kunna slå fast något generellt. Men den ställer ändå några intressanta frågor: Är det verkligen bäst för oss att försöka bli av med våra svagheter, skulle det inte vara bättre att fokusera mer på våra styrkor (där vi väl ändå har störst chans att få beröm)? Och hur skapar vi ett arbetsklimat där beröm mellan chefer, kollegor och medarbetare blir en del av vardagen?

Eller som forskarna själva uttrycker det i sin rapport: ”De flesta företag och organisationer har inga verktyg för att få medarbetare att förstå vilka de är när de är som bäst, vilket leder till att de inte uppnår sin fulla potential.”

Så vill vi väl inte ha det – det är kanske dags att skaffa sig de verktygen?

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.