Håller du med om det här ska du se upp!

Picture

Har du någon gång varit helt säker på vad du tycker men ändrat dig därför att alla andra tycker annorlunda? I så fall är du i gott sällskap – det är stor sannolikhet att du väljer att passa in i stället för att hävda vad du tror på, eller till och med vet!

Tänk dig att du är med på ett möte med dina arbetskamrater. Du vet att en bestämd fråga kommer att komma upp och du är helt säker på vad du tycker. Men innan du hinner säga din mening avslöjar den ena arbetskamraten efter den andra vad de tycker – och det är helt tvärtemot mot din åsikt. När det till slut är dags för dig att säga din mening är ALLA andra överens om att frågan ska lösas på ett helt annorlunda sätt än vad du tycker. Frågan är nu: kommer du att säga din ärliga mening eller kommer du att hålla med de övriga?

Det självklara(?) svaret är att du står fast vi din åsikt, även om alla andra är emot dig. Men riktigt så enkelt är det tyvärr inte. Redan på 1950-talet genomförde psykologen Solomon Asch ett nu nästan legendariskt test med ett antal studenter.  I korthet gick testet ut på att en inte ont anande försöksperson i en stor grupp med andra ”invigda”  skulle bestämma om en linje var kortare, lika lång eller längre än tre andra linjer som visades upp. Det var rätt uppenbart vad som var det rätta svaret – men samtliga i den invigda gruppen valde ett och samma fel svar och när frågan till slut kom till försökspersonen… ja, vad tror ni hände då?

Det visade sig att den intet ont anande försökspersonen väldigt ofta också valde samma svar som alla andra, trots att hen visste bättre. Försöket upprepades gång på gång med olika försökspersoner och det nedslående facit var att två tredjedelar av alla försökspersoner faktiskt valde att svara fel.

Varför, kan man ju undra? Svaret som forskningen i ovanstående test ger är att vi människor har en stark vilja att passa in, att var som alla andra. Dessutom har vi en tendens att övervärdera andra människors kunskaper och undervärdera våra egna. Om tillräckligt många tycker annorlunda än vi själva har vi en tendens att hålla med.

Men forskningen visar också en del andra intressanta saker:

Om det bara är en, två eller tre personer som tycker annorlunda kan vi fortfarande hävda vår egen åsikt. Men om antalet är fyra, fem, eller fler, har vi lätt att ”köpa” massans åsikt. Om det blir ännu fler verkar inte spela någon större roll.

Om du är lite osäker på din åsikt från början, har du lättare att följa med strömmen.

Om du har stor respekt för övriga i gruppen är det större chans/risk att du håller med dem.

Om någon annan håller med dig ökar chansen högst betydligt att du faktiskt vågar hävda din åsikt.

Det kan också vara så att du håller med bara för att undvika onödiga konflikter, dvs du tycker fortfarande att du har rätt men väljer att lägga ner din röst för att det inte ska bli bråk.

Intressant? Tveklöst, men den naturliga frågan nu måste ju ändå bli den här:

Håller du med?

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.