Här är nyckeln till framgång!

Här är nyckeln till framgång

Vill du bli framgångsrik i ditt yrkesliv? Och även på ett personligt plan? Då ska du ha den här egenskapen, visar en ny stor studie…

Om du fick veta att just en specifik egenskap skulle öka dina chanser att bli framgångsrik i ditt arbete och sätta fart på din karriär – då skulle du väl också vilja veta vad det är för egenskap? Och hur du kan utveckla den?

Nu tror sig forskare vid University of Arkansas och University of Minnesota ha hittat den egenskapen, eller snarare det personlighetsdraget.

Forskarna har gått igenom en mycket stor mängd av tidigare forskning inom området, det rör sig om runt 3900 olika studier med sammanlagt nästan två miljoner deltagare. De har tittat på de fem olika personligheterna som beskrivs av  femfaktorsteorin – öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, tillmötesgående och neuroticism (här kan du läsa en kort förklaring till dessa).

Eftersom vi människor är sammansatta av en varierad grad av alla dessa fem personligheter tittade forskarna på 275 olika kombinationer av de olika personligheterna. De jämförde sedan kombinationerna med i hur hög grad deltagarna hade lyckats på sina arbeten (bland annat deras ledarskap), hur karriärerna såg ut men också hur den fysiska och mentala hälsan var. De tittade också på hur bra deltagarna klarade att hantera sina relationer, både vad det gäller arbetskamrater och personliga vänner.

Det som betydde mest för att få ett bra arbetsliv och även ett bra liv i övrigt var – tillmötesgående. Enligt forskarna fanns det ett 93-procentigt samband mellan ett bra (arbets)liv och höga resultat av tillmötesgående i personlighetstesterna.

LÄS OCKSÅ: Det lönar sig att vara snäll

Om man tittar på vad som läggs i begreppet tillmötesgående enligt Femfaktorteorin hittar man bland annat följande egenskaper: medkännande, samarbetsvillig, hänsynsfull, snäll, generös, pålitlig, hjälpsam, optimistisk. 

Och då kan man ju undra över vad det innebär att vara en tillmötesgående person på sin arbetsplats, vare sig du är chef eller medarbetare? I korthet beskriver forskarna en sådan person så här:

• Att visa omsorg om andra.
• Att acceptera livet som det är och kunna anpassa sig till nya sammanhang.
• Att kunna odla och upprätthålla positiva relationer med andra.
• Att ha empatisk förmåga, att kunna samordna mål och samarbeta med andra.
• Att ha en vilja att alltid göra sitt bästa.
• Att äga förmågan att bedöma andras (ibland mindre bra) arbetsinsatser med överseende.
• Att ha respekt för sociala normer och undvika regelbrott och fel.

Vad säger du? Låter inte det här som själva definitionen på att vara en lagspelare, ett lyckat teamwork, en sund och bra arbetsplats?

Det kanske är dags för oss alla att odla vår tillmötesgående sida…

VILL DU FÖRBÄTTRA DIN FÖRMÅGA ATT SAMARBETA? Då är det här utbildningen för dig.

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.