Hög tid att bli lite ödmjuk(are), visar forskningen

Är du en ödmjuk chef, medarbetare, make/maka/vän…? Förhoppningsvis – för ödmjukhet visar sig, enligt den senaste forskningen, vara en mycket bra egenskap, såväl för chefer som medarbetare. Och även i ditt privata liv…

Att vara ödmjuk kanske inte låter så sexigt. Söker man på synonymer till ödmjuk får man också upp förslag som anspråkslös, blygsam, undergiven, foglig… och så vill väl ingen vara? Men det är kanske dags att omvärdera ordet, i alla fall ur ett ledarperspektiv.

I en artikel i Harvard Business Review för ett par år sedan förklarar en av Googles högsta chefer, Lazlo Bock. att ödmjukhet (humility) numera är en av de viktigaste egenskaperna de letar efter när de ska tillsätta tjänster. Eftersom ingen kan allt, måste alla lära av varandra – vilket kräver ödmjukhet: 

”Slutmålet är ju att vi kan samarbeta för att lösa våra problem… och utan ödmjukhet, kan du inte lära dig något nytt”, säger Lazlo Bock.

Enligt Wikipedia är du en ödmjuk person om du ”har en balanserad självuppfattning och är medveten om dina begränsningar”. Lite mer vardagligt skulle man kunna uttrycka det med att du ”kan bidra med det du kan utan att tro att du är världsalltets centrum och att du begriper att du har både starka och svaga sidor”.

Ashley Merryman, vetenskapsjournalist, debattör och författare, har i Washington Post gått igenom en stor mängd forskningsrapporter från de senaste åren om just ödmjukhet. Hon påpekar att fältet behöver mer forskning men att det redan nu går att hitta många positiva sidor med ödmjukhet, inte minst för de som är ledare och chefer.

Här är fördelarna med att vara ödmjuk, enligt Ashley Merrymans forskningsgenomgång:

• Du är ärligare och värderar etik högre.
• Du är generösare.
• Du har lättare att erkänna misstag och kan därför korrigera dem snabbare.
• Du har lättare att ta till dig ny information.
• Du är flexiblare och kan planera om, om det behövs.
• Du vill förbättra dig och lära dig nya saker hela tiden.
• Du har lättare att be om hjälp när du får problem.
• Du har också lättare för att hjälpa andra när de råkar i knipa.
• Du har lättare att knyta sociala kontakter.
• Du har lättare att be om ursäkt om du skulle såra/förarga någon.
• Du förstår att framgång inte är evig, utan något du måste kämpa för hela tiden.

Det finns flera, men vi stannar där.

Enligt Ashley Merrymans genomgång visar forskningen att ödmjukhet är speciellt viktigt hos chefer. Ödmjuka ledare sätter gruppens, företagets, organisationens framgång före sin egen (vilket ofta även leder till egen framgång). Ödmjuka ledare får sina medarbetare att förstå att deras insatser är viktiga, då blir de mer motiverade, jobbar hårdare och är nöjdare. Dessutom blir personalomsättning lägre och resultatet bättre.

I en av forskningsrapporterna som Merryman hänvisar till (”Humility in Management” skriven av professor Antonio Argandona) formuleras slutsatsen så här elegant och tvärsäkert:

”En ödmjuk ledare är exakt den person som behövs för att göra ett företag lönsamt, framgångsrikt och respekterat”.

Kanske dags att börja öva på din ödmjukhet?

PS. Även i ditt privata liv kan en dos ödmjukhet betala sig. Enligt samma forskning som ovan är ödmjuka personer mindre otrogna, har lättare att hålla sams, mer förlåtande och lever i längre relationer…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.