Några perspektiv på ett effektivt och gott ledarskap

Om du fick välja några egenskaper hos dig själv som nästan garanterat skulle göra dig till en bättre chef och ledare, vilka skulle du välja då? Här kommer ett förslag som bygger på en omfattande undersökning.

Låt oss först slå fast att det nog inte finns något exakt svar på vilka ledaregenskaper som betyder mest. Din personliga läggning, din roll, vilken branch du jobbar i, storleken på företaget och många andra omständigheter har naturligtvis betydelse när det gäller bästa sättet att leda.

Sedan är det svårt att vikta olika egenskaper mot varandra. Är t.ex.din förmågan att fatta beslut en bättre ledaregenskap än förmågan att kommunicera klart och tydligt? Vara en visionär eller utveckla andra? Osv.

En tredje svårighet är hur man mäter kvalitén på egenskaperna. När vet du att du t.ex. är duktig på att motivera dina medarbetare?

Men även med dessa förbehåll i minnet är det en intressant undersökning som det världsomspännande konsultföretaget McKinsey presenterade för ett drygt år sedan.

McKinsey frågade 189 000 medarbetare i en mängd olika företag runt om i världen vilka ledarbeteenden som deras chefer tillämpade. Sedan jämförde de svaren med hur pass effektivt ledarskapet ansågs vara (enligt McKinseys eget Organizational Helth Index).

Och här kommer det intressanta. Det fanns fyra ledaregenskaper som återkom i nästan alla de företag som enligt McKinseys index hamnade i topp när det gällde effektivitet:

Du har förmågan att stödja andra. Om du som ledare har den här förmågan förstår du också hur andra känner. Genom att visa äkthet och ett uppriktigt intresse för din omgivning, bygger du upp ett förtroende bland dina medarbetare. Du inspirerar och hjälper andra att övervinna sina utmaningar, du minskar risken för interna konflikter.

Du är resultatorienterad. Du inser självklart att visioner och mål är viktiga ingredienser i ditt ledarskap – men för att nå dit krävs det resultat varje dag, varje vecka… Effektivitet är ett honnörsord för dig och du har förmågan att prioritera då du måste välja.

Du är öppen för olika perspektiv. Du har koll på trenderna i din branch och reagerar snabbt på förändringar. Du uppmuntrar dina medarbetare att komma med egna idéer för att förbättra ert arbete. Du har lätt att skilja mellan viktigt och oviktigt.

Du är en bra problemlösare. Om ett problem uppstår samlar du in så mycket information du kan, analyserar den – sedan bestämmer du dig för en lösning. På samma sätt handlar du när ett viktigt beslut ska tas – information, analys, beslut. Din analytiska förmåga (i kombination med första punkten ovan) gör också att du har lättare att hantera de konflikter som kan uppstå.

Drömchefen ser alltså ut så här: En resultatorienterad person som är öppen för nya lösningar, har förmågan att stödja och inspirera andra och dessutom vara en fena på att fatta beslut och lösa problem Eller…?

Vi lär nog aldrig få ett svar på hur den perfekte ledaren ser ut. Om den ens finns.

Men håll med om att de fyra punkterna ovan i alla fall kan vara en bra början på ett gott ledarskap…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.