Ny forskning: Ett oväntat sätt att öka din kreativitet

Brukar du lyssna på musik när du jobbar? Då kanske du ska sluta med det, i alla fall om det är arbetsuppgifter som kräver att du använder din kreativitet, visar ny forskning…

Att musik påverkar oss positivt på många sätt är det väl få som argumenterar emot (mer om detta sedan). Bland annat finns det en spridd uppfattning att musik skulle göra oss mer kreativa. Men det är kanske dags att omvärdera detta påstående. Åtminstone i direkt anslutning till arbetsuppgifter som kräver vår kreativitet för att lösa, enligt ett forskningsprojekt som presenterades i den vetenskapliga tidskriften Applied Cognitive Psychology i februari.

Forskarna gjorde flera studier där deltagarna fick lösa olika verbala tester, vilket kräver ett stort mått av kreativt tänkande. Ett exempel: Deltagarna fick se tre ord (bord, sked, affär) och skulle komma på ett fjärde som tillsammans med de ursprungliga orden bildade tre ny ord (mat = matbord, matsked, mataffär).

Deltagarna löste uppgifterna antingen under tystnad, med lätt sorl (typ biblioteksljud) eller olika typer av musik (instrumental, med kända texter eller helt okända texter).

Resultaten visade att alla tre typerna av musik avsevärt försämrade deltagarnas resultat jämfört med en tyst miljö. Forskarna tror att förklaringen är att lyssnande på musik ”inkräktar” på samma arbetsminne i hjärnan som används vid kreativt tänkande.

Däremot fanns det ingen skillnad i prestationer när man jämförde den tysta miljön med biblioteksmiljön. Forskarna förklarar detta med att de lugna och monotona ljud som förekommer i ett bibliotek inte pockar på hjärnans uppmärksamhet och därför inte heller påverkar arbetsminnet.

Med detta sagt, fortsätt för allt i världen att lyssna på dina favoritlåtar i andra sammanhang – musik har väldigt många andra bra effekter för både din kroppsliga och mentala hälsa. Här är några:

• Musik minskar din upplevelse av smärta och oro. Flera olika studier pekar på att nyopererade som får lyssna på musik upplever en känsla av smärtlindring och blir mindre oroliga. Starkast är effekten om patienterna själva får välja sin egen favoritmusik.

• Musik är avstressande och sänker såväl puls, hjärtfrekvens samt blodtryck. Men då handlar det om lugn musik.

• Musik är bra för ditt minne. Framför allt verkar detta gälla för personer med milda former av minnesrelaterade sjukdomar, t. ex. alzheimers och demens. Dessutom, nya saker du lär dig verkar också fastna bättre med hjälp av musik. I ett projekt fick deltagarna lära sig ungerska fraser och uttryck. De som ”sjöng” fraserna under inlärningsprocessen kom ihåg dem betydligt bättre än de som bara fick ”prata” fraserna.

• Musik har också visat sig påskynda tillfrisknandet vid vissa sjukdomar. Stroke-patienter som fått lyssna på musik två timmar varje dag under några månader förbättrade sitt ordförråd avsevärt snabbare en kontrollgrupp. Även vissa former av huvudvärk har visat sig kunna lindras med musik.

• Och, naturligtvis, musik gör dig gladare och lyckligare. Många studier har visat att när du lyssnar på din favoritmusik blir du på bättre humör. Speciellt gäller det om musiken är av det lite gladare slaget, sorgsen musik har i vissa fall visat sig vara en humörsänkare.

Så – keep on rockin´! Men stäng av spellistan nästa gång din kreativitet behöver tas i anspråk…

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.