Så får du kreativiteten att växa – fem tips från den senaste forskningen

Funderar du på hur du kan öka kreativiteten på din arbetsplats? Här kommer några handfasta och praktiska råd från det senaste årets forskning i ämnet…

När du hör ordet kreativitet kanske du tänker på att vara uppfinningsrik, nyfiken, tänka ut nya svar på gamla frågor, vara öppen för annorlunda sätt att lösa problem, kunna tänka utanför boxen… Enligt uppslagsboken betyder kreativitet ”förmågan till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv”. Nog så viktiga egenskaper, men rätt så abstrakta begrepp för de flesta – hur tänker man egentligen när man tänker nytt, hur frigör man sig från etablerade perspektiv?

Tack och lov finns det även en hel del mer praktiska tips du kan använda för att öka kreativiteten hos dina medarbetare och kanske hos dig själv. Här är några väldigt handfasta råd som kreativitetsforskningen har kommit fram till det senaste året:

Uppmuntra samarbete – men bara lagom mycket. Att samarbete är bra håller väl de flesta med om. Men frågan är om det kan bli för mycket av det goda? Forskare vid Harvard Business School lät ett stort antal team, bestående av tre personer i varje, lösa komplexa problem som krävde stor kreativitet. Några team samarbetade hela tiden, andra team hölls helt åtskilda utan något samarbete över huvud taget. En tredje variant var team som fick dela sina resultat lite då och då. Så här gick det:

• Teamen som samarbetade hela tiden fick i genomsnitt höga resultat, dock utan att komma fram till några riktigt geniala lösningar (men inte heller några riktigt dåliga).
• De grupper som inte samarbetade över huvud taget hade lägre genomsnittliga resultat, men också några få riktigt geniala lösningar (samt även några väldigt dåliga).
• Teamen som samarbetade lite då och då klarade sig allra bäst – de hade både höga resultat i genomsnitt och ett antal riktigt geniala lösningar.

Slutsatsen forskarna drar är att samarbete givetvis är bra för kreativitet och produktivitet – men bara till en viss gräns. För mycket samarbete kan leda till en sorts utslätning, där några bara kopierar andra och alltså inte bidrar med särskilt mycket kreativitet. För lite samarbete innebär att kunskap- och erfarenhetsutbytet stoppas. ”Lagom” samarbete förenar det bästa av två världar – varje medarbetares kreativitet tas till vara samtidigt som andras kunskaper berikar det egna arbetet,

Låt impulsiva och lugna personer jobba på olika sätt. De flesta arbeten innebär en blandning av rutinuppdrag och mer kreativa uppgifter. Forskare vid University of Erlangen-Nuremberg ville ta reda på om det är bäst att hålla isär dessa olika uppgifter eller om det går lika bra att blanda. Svaret blev – det beror på vilken personlighet du har! Impulsiva och otåliga personer blir mer kreativa om de får blanda sina arbetsuppgifter efter eget huvud medan lugna och metodiska människor bäst tar fram sin kreativitet om de har ett striktare schema att hålla sig till.

Negativ kritik kan göra både skada och nytta för kreativiteten. Negativ kritik är för det mesta en riktig sänkare för kreativiteten – men inte alltid! Enligt en undersökning från University of Toronto minskar kreativiteten hos medarbetare som får kritik av sin chef. Chefer bör därför framföra kritiken ”diskret och med ett stort mått av känslighet”, enligt forskarna. Även när kritik ges medarbetare emellan och mellan chefer på samma nivå ökar risken för att kreativiteten sänks hos mottagaren.

Enda gången kreativiteten tycks öka i samband med negativ kritik är – kanske lite förvånande –  när den framförs från medarbetare till chef. Förklaringen är att chefen är i en maktposition och sällan behöver känna sig hotad av kritik utan tvärtom kan ta till sig av kritiken och vända den till något positivt (om det är en bra chef, vill säga…).

Kreativitet och empati går hand i hand. Forskare vid University of Connecticut gav 200 deltagare i uppgift att komma med idéer till ny design av produkter för olika målgrupper, bland annat äldre, gravida kvinnor, barnföräldrar. Hälften av deltagarna fick bara en genomgång av vilka produkter och målgrupper det gällde, medan den andra halvan dessutom uppmanades att försöka förstå vilka känslor de olika målgrupperna kunde tänkas få inför produkterna.

Utan att veta vilken grupp deltagarna tillhörde fick sedan experter betygsätta deltagarnas kreativitet. Bäst klarade sig ”känslogruppen” och det tolkar forskarna som att förmågan att känna empati spelar en inte obetydlig roll för kreativiteten.

Ta vara på alla idéer, även de till synes mindre bra. Händer det att ni har en ”brainstorming” för att få fram nya idéer? Var då ytterst noga med att inte med en gång sortera bort de till synes mindre bra idéerna utan ta tillvara på alla som dyker upp. Forskare vid University of Texas, Austin, har visat att ett stort antal idéer i kombination med att man låter idéerna mogna en tid, är det som ger kreativiteten en riktig skjuts framåt. ”Kreativitet är nämligen ingenting som kommer omedelbart, utan den behöver tid att utvecklas”, enligt forskarna.

Ju fler idéer ni kläcker, desto större är sannolikheten att ni hittar just de kreativa idéer ni är ute efter. Att slänga en dålig idé direkt papperskorgen kan alltså vara… en dålig idé!

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.