Så skapar du verkligt engagemang på din arbetsplats!

Hur står det till med engagemanget på ditt jobb? Om det finns mer att önska av den varan kommer här lite hjälp från färsk forskning… 

De senaste åren har det kommit flera stora internationella undersökningar som pekar på att engagemanget på våra arbetsplatser inte är särskilt stort. Bland annat presenterade Gallup en studie för några år sedan där bara 16 procent av svenska anställda sade sig vara engagerade i sina arbeten.

En nyligen gjord studie av amerikanska ADP Research Institute bekräftar dessa siffror – även här sade sig enbart 16 procent av de drygt 19 000 anställda runt om i världen som deltog i undersökningen vara riktigt engagerade i sina jobb. De flesta var passiva (utan engagemang men inte negativa) medan en liten grupp var negativa (och i vissa fall motarbetade verksamheten).

Det intressanta med ADPRI-studien är att man gått ett steg vidare och tagit rätt på exakt vad det är som de engagerade medarbetarna anser har skapat deras engagemang. Det var framför allt två saker som stack ut – och det är inte att företaget slår försäljningsrekord eller ökar sin vinst…

Istället drivs engagemang av två mycket mjukare värden – känslan av att tillhöra ett team (del av ett lag) och vetskapen om att man kan lita på sin chef (tillit, förtroende), enligt affärstidningen Forbes som tagit del av undersökningen.

Eftersom så få säger sig vara engagerade kan man ju undra hur det står till med team-känsla och tillit till chefen på våra arbetsplatser. I grund och botten handlar detta om en enda sak – en bra och fungerande kommunikation mellan alla delar av företaget: medarbetare, chefer och högsta ledningen.

• I ett bra team stöttar medarbetarna varandra, man delar med sig av insikter och erfarenheter och man lyssnar på och hjälper varandra för att nå de gemensamma målen. Alla känner och får veta att de bidrar, både med kunskaper och sina olika personligheter. Det finns en uttalad samsyn både när det gäller företagets värderingar (vad är viktigt för oss) och hur dessa värderingar kommuniceras utåt (hur uppträder vi mot våra kunder). När man vet vem man finns till för och varför man gör det man gör uppstår en känsla av mening –  en grundläggande förutsättning för att skapa engagemang.

• En bra chef skapar tillit och förtroende genom att agera så att allt i den första punkten också blir av!

Det är lätt att förstå att ovanstående är viktiga beståndsdelar för att skapa engagemang, eller hur? I alla fall i teorin – i praktiken, i den hårda verkligheten, kommer försäljningsnivåer, marknadsandelar och vinstmarginaler fortfarande vara viktiga mått och mål för verksamheten.

Men om bara lite drygt en av sex anställda säger sig vara engagerade på jobbet – är det då ändå inte dags att lyfta blicken en aning från excellarken och ställa sig frågan:

När söndag kväll kommer – hur många av mina medarbetare tror jag då tycker att det ska bli riktigt roligt att gå till jobbet måndag morgon…?

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.