Så vänder du kritik till din fördel

Hur reagerar du när du får negativ kritik? Avfärdar den direkt och börjar argumentera emot? Tror på den blint och klandrar dig själv? Det finns ett bättre alternativ som faktisk kan ge dig stora fördelar…

Ingen tycker väl om att bli kritiserad, vare sig det handlar om våra arbeten eller på ett personligt plan. Och det är väl bara att erkänna, kritik kan svida även om den kommer från någon som vill oss väl.

Det är vid sådana tillfällen som det gäller att hålla sin känslor i styr och inte reagera för snabbt. Pamela D Garcy, psykolog och författare till ett antal böcker om personligt ledarskap, delar i Psychology Today med sig av sitt 5-punktprogram för att framgångsrikt ta till sig – eller förkasta – kritik vi får av arbetskollegor, medarbetare, chefer eller vänner.

1. Tacka den som kritiserar dig. Motstå alla impulser att gå i försvarsställning även om din första tanke är att kritiken är obefogad. Säg istället något i stil med ”tack för dina synpunkter, jag ska ta dem till mig”. Dels avväpnar du din kritiker rätt effektivt men ännu viktigare ger du dig själv tid att ta reda på om det trots allt kan ligga något i kritiken.

2, Fundera på vad du verkligen känner. Ta några djupa andetag och ställ dig några frågor: Har den andra personen missuppfattat dig? Vill hen dig illa? Kan du inte stå ut med att bli kritiserad då och då? Är det verkligen en så stor katastrof? Trodde du att du skulle gå genom livet utan att bli kritiserad?

3. Påminn dig om att alla inte kommer att hålla med dig om allting. Så fort du gör något eller säger något där andra människor är inblandade riskerar du att få invändningar tillbaka – det är närmast att betrakta som en naturlag. ”Det finns bara ett sätt att undvika kritik: gör ingenting, säg ingenting, var ingenting” lär filosofen Aristoteles ha formulerat. Och så vill du väl inte leva…

4. Nu är det dags att tänka på den egentliga anledningen till handlingen du blev kritiserad för. Varför handlade du som du gjorde? Vad var ditt mål? Vad ville du uppnå? Räcker det verkligen med lite kritik från en person för att du ska överge något som du tror på?

5. Nu, men först nu, är det dags för en analys. Ligger det något i kritiken? Något du kan ha nytta av? Något du inte tänkt på? Hur skulle du kunna använda dig av detta? Kanske är det ingen dum idé att justera dina tankar en aning….?

Hela poängen med resonemanget ovan är att du ska vänta ut dina negativa känslor och påminna dig om att kritik är något du alltid riskerar att få om du vågar agera och ta ställning (och det vill du väl?).

Sedan kan du i lugn och ro börja fundera på kritiken, utan att döma ut vare sig din kritiker eller dig själv. Andras synpunkter brukar vara en värdefull källa till insikt och förbättring, när allt kommer omkring.

Kommer du däremot i din analys fram till att kritiken är grundlös är det bara att slå bort den och gå vidare med full kraft…

PS. MISSA INTE NYA LEDARSKAPETS FRUKOSTMÖTE 9 MAJ: ”Skapa resultat och må bättre”. LÄS MER / ANMÄLAN

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.