Tre saker som hjälper dig bli en vinnarskalle

Picture

Drömmer du om att bli effektivare? Prestera bättre? Lyckas med dina föresatser? Då kommer här ny forskning som avslöjar att vägen till framgång till stor del handlar om hur du tänker, din mentala inställning.

Ett forskarlag vid Universitetet i Central Lancashire, England, ville ta reda på om det fanns något annat än fysik förmåga som gjorde vissa idrottare till vinnare medan andra ”bara” blev bra eller misslyckades. De intervjuade utövare av ett stort antal sporter, allt från fotboll och friidrott till olika kampsporter.

Självklart är att en basketspelare har fördel av att vara lång, en långdistanslöpare av att ha en mycket god syreupptagning osv… Men, även bland de med likvärdiga fysiska förmågor är skillnaden i prestation stor. Tydligen spelar den mentala biten en stor roll. Frågan forskarna ställde sig var alltså vilka mentala inställningar som skiljer de bästa från de övriga?

När intervjuerna sammanställdes framträdde ett tydligt mönster. På framför allt tre punkter var skillnaden stor mellan ”vinnarskallarna” och resten. Och, det mest intressanta för oss som inte är elitidrottare, resultatet gäller inte bara inom sportens värld utan även i all verksamhet där det gäller att prestera, t. ex. på ditt arbete.

Här är de – ”Vinnarskallarnas Tre Hemligheter”:

1. Hantera motgångar som ”din bäste vän”. I undersökningen hade alla drabbats av ungefär lika mycket motgångar, t. ex, oväntade förluster eller skador. ”Vinnarskallarna” tog motgångarna som utmaningar och försökte hela tiden lära sig av dem, fast beslutna att gå vidare och bli ännu bättre. ”De övriga” hade en annan attityd, de tappade lätt motivationen under en tid och var inte längre lika entusiastiska inför uppgiften.

2. Fokusera på prestationen – inte resultatet. ”Vinnarskallarna” var helt fokuserade på att göra sitt bästa ”här och nu”, vare sig det var träning eller tävling. ”De övriga” sneglade gärna på vad konkurrenterna gjorde och förhöll sig till deras prestationer och vilka resultat de själva var tvungna att uppnå.

3. Tro på att du kan utvecklas. ”Vinnarskallarna” ville hela tiden bli bättre, i högre grad än ”de övriga”. Efter en bra prestation var de inte nöjda utan satte nya mål. Till skillnad från ”de övriga” tillät de sig själva att drömma om stora framgångar och fundera på sätt att ta sig dit. (Men när det verkligen gällde, tävling eller träning, var de alltid fokuserade på just den uppgiften, se punkt 2.)

Även om resultaten gäller för elitidrottare, menar forskarna att de är fullt tillämpliga även på oss andra. Det kan handla om allt från att bli bra inom ett speciellt område, t. ex. att spela ett instrument eller hur du presterar på ditt jobb.

Du kommer alltid att råka ut för motgångar, tappar du då sugen eller tar du chansen att lära av dem? Hur är din förmåga att strunta i att jämföra dig med andra, bara med dig själv och dina egna prestationer? Och vad tänker du om dina möjligheter att utvecklas, att sätta nya mål för ditt liv?

Mycket verkar alltså bero på vad du har för mental inställning om att du ska prestera på topp. Kanske dags att höja ribban ett snäpp?

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.