Vad gör du när jobbet ringer sent på kvällen?

Har du koll på din digitala jobbstrategi? Är du en integrerare eller en separerare? Eller kanske en inkonsekvent? Forskarna har kartlagt vårt sätt att jobba i den digitala världen och hittat sju olika sätt att hantera det moderna arbetslivet…

Du har säkert varit med om det många gånger: Du sitter på en middag en kväll när det ringer i någons mobil och personen säger ”ursäkta, det är jobbet och det här samtalet måste jag bara ta”. Då har du förmodligen råkat ut för en integrerare. Om vederbörande istället hade stängt av telefonen är det nog troligt att det är en separerare du har att göra med.

Att blanda ihop arbetstid och fritid är verkligen inget nytt fenomen, men i och med den digitala teknikens framväxt har det blivit betydligt lättare att göra det. Inte bara i meningen att ta med sig jobbet hem utan i lika hög grad att ta med sitt privata liv till jobbet!

Forskare vid Karolinska Institutet och KTH har kartlagt hur vi hanterar den allt suddigare gränsen mellan arbete och fritid. De har studerat medarbetare vid tre stora företag, gjort intervjuer med dem och även låtit deltagarna skriva dagbok om deras sätt att klara av gränsdragningen mellan jobb och privat tid.

Forskarna har kommit fram till att det finns sju olika strategier:

Totalsepareraren har vattentäta skott mellan arbete och fritid. Livet är antingen jobb eller privat, men aldrig samtidigt. Totalsepareraren har gärna två (eller flera) mobiltelefoner och mailkonton för att hålla isär de olika rollerna.

• För platssepareraren är den fysiska platsen helt avgörande – på arbetsplatsen jobbar man och hemma är man ledig. Att ta med arbete hem existerar inte för en platsseparerare, då får det hellre bli några extra timmar på jobbet.

Tidssepareraren går efter klockan – jobbet börjar när det börjar och slutar när det slutar. Däremot spelar det ingen roll var tidssepareraren jobbar, på kontoret, hemma, ett café, på tåget… alla ställen går lika bra så länge det är inom arbetstid.

Dessa tre strategier går alla ut på att skilja på arbete och fritid. Men det finns även de som gör precis tvärt om och blandar på olika sätt:

Privatlivsintegreraren ser inget konstigt med att göra privata saker på jobbet – boka semesterresor, kolla på lägenhetsannonser eller hålla kontakt med vänner på sociala medier – men är väldigt ovillig att utföra arbetsuppgifter i hemmet.

• Motsatsen heter arbetslivsintegreraren som mer eller mindre frivilligt tar med sig arbetet hem men aldrig skulle komma på tanken att göra något som helst privat på jobbet.

Totalintegreraren gör det som känns rätt och riktigt för stunden, vare sig det handlar om jobb eller privata saker. Att jobba på fritiden är inget problem, att göra privata saker på arbetstid inte heller. Det är behovet just nu som styr och det finns nästan inga gränser.

Om du inte till fullo känner igen dig i någon av ovanstående profiler kan det bero på att det finns ytterligare en – den kanske vanligaste av dem alla:

• Inkonsekventen, eller växlaren. En sådan person blandar och ger och kan använda sig av alla ovanstående strategier, fast vid olika tidpunkter och för olika syften. Ibland känns det viktigt att ta ett jobbsamtal fast det är kväll, andra gånger är det bara irriterande när någon från jobbet hör av sig ”så här sent”. Ibland känns det helt rätt att boka ett tandläkarbesök på arbetstid, andra gånger ökar frustrationen när en kollega pratar för länge på telefon med en kompis…

Forskarna betonar att det inte finns någon bättre eller sämre strategi. Det viktiga är vad som passar en själv och vilka gränser man har – och naturligtvis vad som är möjligt beroende på yrke och arbetssituation.

Vissa gillar att ständigt vara uppkopplade och hoppa mellan arbete och privata saker när som helst under dygnet. Andra lever efter devisen ”var sak har sin tid eller sin plats”. Och sedan finns det ett otal kombinationer däremellan…

Vi är alla olika.

Hur är du?

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.