Vill du bli inspirerad – läs det här!

Picture

Du läser just nu en av Sveriges mest inspirerande bloggar (mer om detta längre ner). Det ger oss osökt tillfälle att ställa frågan: vad är egentligen inspiration? Eller kanske ännu viktigare: hur blir man inspirerad? Och när? Svaret på den sista frågan är nog inte vad du förväntar dig…

Enligt Nationalencyklopedien betyder inspiration ”…ingivelse som sätter en människa i stånd att tänka, tala eller handla på ett sätt som förefaller vida övergå hennes egen förmåga; i allmänt språkbruk även med försvagad betydelse…”. I vardagligt tal brukar vi kalla sådana situationer för aha-upplevelser, när vi helt plötsligt inser hur vi ska lösa ett problem eller lika plötsligt får en god idé.

Tyvärr har vi väl alla råkat ut för motsatsen – stunder när inspirationen tryter, när vi inte tycks komma framåt trots att vi anstränger oss till bristningsgränsen. Och det är här problemet ligger – det går inte att tänka eller tvinga fram inspiration, enligt den forskning som finns inom området. Inspiration verkar nämligen vara något som bara händer, en plötslig ingivelse, en blixt från klar himmel.

Men om det nu inte går att tvinga fram inspiration, så visar ändå forskningen att du kan hjälpa den lite på traven. Och en nyligen gjord studie pekar också ut den tid på dygnet när du har störst chans att hitta din inspiration. Så här ligger det till:

Fem tips för att bli inspirerad

Forskningen inom inspiration är relativt ny och därför finns det ännu inga tvärsäkra slutsatser. Men man tror sig i alla fall ha hittat olika faktorer som ökar sannolikheten för att du ska bli inspirerad. Här är några.

Var öppen för nya erfarenheter. Leta efter och testa nya möjligheter, både hur du tänker och vad du gör. Det är svårt att bli inspirerad av att ständigt göra samma saker och tänka på samma sätt. Utmana dig själv att hitta nya (tanke)vägar i livet.

Hitta motivationen inom dig själv. Visst kan du bli motiverad av att andra uppskattar det du gör, men gör dig inte beroende av andras uppfattningar. Om motivationen kommer från dig själv har du lättare att hitta inspiration för att gå vidare med dina projekt.

Sätt upp mål i ditt liv. Inget är så inspirerande som att sätta mål – och uppnå dem. Den nyfunna inspirationen leder ofta till nya mål som leder till ännu mer inspiration som leder… Du har skapat en positiv spiral.

Uppskatta även små framgångar på vägen mot dina mål. Stirra dig inte för blind på dina mål. Även de små framstegen du gör på vägen leder till att du känner dig mer inspirerad att fortsätta. Se dem, uppskatta dem, inspireras av dem!

Sträva efter att bli bättre i ditt arbete och dina intressen. Ju mer du lär dig och ju mer du behärskar allt du gör, desto större chans att inspirationen kommer till dig. Det är ju egentligen rätt självklart att ny kunskap föder nya idéer.

Skaffa förebilder. Tänk på några personer du verkligen beundrar. Det kan vara någon du känner, någon världsberömd person, någon historisk person, någon fiktiv person… vemsomhelst som du beundrar. Konsultera sedan ditt ”råd” genom att fråga dig: hur skulle de tänka? Låt dig sedan inspireras av dina svar.

Två problem – löser du dem?

Så var det det här med vilken tid på dygnet inspirationen infaller. Det beror på om du är morgonmänniska, kvällsmänniska är någonstans mittemellan. Om du är morgonmänniska presterar du som bäst tidigt på dagen, och motsatsen för kvällsmänniskor. Men det gäller bara när du ska lösa analytiska problem som kräver att du är uppmärksam, koncentrerad och använder de kunskaper du redan har, t. ex. matematiska problem:

”Kalle är tre gånger så gammal som Stina. För fem år sedan var Kalle fem gånger så gammal som Stina. Hur gamla är Kalle och Stina?” Ett sådan problem kräver vare sig inspiration eller kreativitet för att lösa, däremot bör du ha högstadiematten i någorlunda minne samt vara pigg och fokuserad.

När det kommer till problem som kräver att du tänker ”utanför boxen” är det annorlunda. Då är det faktisk till din fördel om du är lite trött och ouppmärksam, för nu ska du inte tänka systematiskt utan låta tankarna sväva fritt. Då är du mindre fokuserad och kan ta till dig information som du annars hade sållat bort som oväsentliga eller störande. Det ligger nämligen en dold information i sådana problem, när du upptäcker den säger du förmodligen ”aha” och problemet är löst. Ett exempel:

”En jägare går först en kilometer söderut, sedan en kilometer västerut. Där skjuter han en björn. Sedan går han en kilometer norrut och är tillbaka där han startade. Vad är det för färg på björnen?”  Om du inte har hört det här problemet förr, krävs det både  kreativitet och inspiration för att lösa det. Den första logiska tanken är ju att jägaren omöjligt kan vara tillbaka där han startade, men tänk lite ”utanför boxen” så ska du se att det går. Svaren hittar du längst ner.

Topp 30 av inspirerande bloggar

Vare sig du blir inspirerad av musik, böcker, andra människor, vackra platser, promenader, träning, naturen, utmaningar, bloggar eller vad det nu kan vara ska du ta varje tillfälle att inspirera dig. Inspiration låter oss se bortom våra vanliga erfarenheter och begränsningar och bidrar till att uppnå våra mål, höja både kreativiteten och produktiviteten samt får oss att må bra.

En annan mycket inspirerande sak är att den här bloggen har blivit utnämnd till en av de 30 mest inspirerande bloggarna i arbetslivet av internetsajten expertvalet.se. Så här skriver de: “Med denna utmärkelse vill vi fokusera på inspirerande bloggar som delar med sig av värdefulla tips och råd som kan utveckla individer och företag i arbetslivet”. Vi tackar och bugar. Du hittar hela listan här.

Alltså – vad du än gör, se till att hålla inspirationen på topp!

FOTNOT 1. Ett stort tack till psykologerna Cindi May och Scott Barry Kaufman på tidskriften Scientific American, från vars blogginlägg jag hämtat både inspiration och kunskap till denna text.

FOTNOT 2. Svaret på det första problemet är att Kalle är 30 år och Stina 10. Svaret på det andra problemet är vit – enda chansen för jägaren att gå som han gjorde och komma tillbaka till utgångspunkten är att han startade på Nordpolen. Och i Arktis är björnarna vita (även om isbjörnar sällar rör sig norr om 82:a breddgraden, men det kan vi väl bortse från i det här fallet).

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.