Vill du minska din stress? Gör (inte) det här!

Känner du dig stressad på ditt jobb? Det kan självklart bero på att du har för mycket att göra – men det skulle också kunna förklaras med att du blir störd av diverse ”egenvalda aktiviteter”…

Att stress är en betydande riskfaktor för för din hälsa har väl inte gått någon förbi. Det finns dessutom mängder av råd hur du kan stressa av – ta en paus då och då, gå ut i naturen, lyssna på lugnande musik, meditera, yoga, motionera… Listan kan göras lång.

Men kanske är lösningen inte att lägga mer tid på något som är avstressande, utan att ta bort tid du lägger på något som stressar dig? I alla fall har flera olika forskningsprojekt kommit fram till att det finns en sak som de flesta av oss gör, men som vi borde ägna oss betydligt mindre åt – att ständigt kolla vår mail.

Varje dag skickas det 270 miljarder mail i vår värld (2017, uppskattning av The Radicati Group). Eftersom det bor ungefär 7,5 miljarder människor på vår jord innebär det att vi i genomsnitt får 36 mail per dag. Men siffran är så klart betydligt högre för oss som bor i länder med hög levnadsstandard.

Enligt Gloria Mark, professor vid University of California, kollar vi i genomsnitt på mail 74 gånger per dag. En annan undersökning säger att vi gör det 77 gånger (gjord av internetsajten Text Request). Åter andra säger 15 gånger, eller 30 gånger… Det må vara hur som helst med sanningshalten i de siffrorna, vi kan ändå konstatera att vi får väldigt många mail och att vi ägnar en stor del av vår dag (och arbetstid) att kolla på mail.

Och det är här stress-momentet kommer in i bilden. Att ständigt avbryta det vi håller på med (för att t.ex. kolla på mail) innebär att vi tappar mycket mer tid än vi tror. Varje gång vi avbryter något vi håller på med går det ett antal minuter för att komma upp i ”marschfart” igen. Och blir vi avbruten 15 gång på en dag försvinner lätt någon timme. För att inte tal om om vi blir avbruten 30 gånger. Eller 77…

Gloria Mark genomförde en studie med civilanställda vid den amerikanska armén och lät dem vara utan mail under fem dagar. Under den tiden sjönk stressnivåerna hos den undersökta gruppen och de gjorde även ett bättre jobb. Hennes slutsats är den här:

”Jag tror att det bästa är att begränsa antalet tillfällen när man läser mail under en arbetsdag i stället för att hela tiden ha koll på din mail”.

Vilket ett liknande projekt kanske bevisar. Forskare vid University of Columbia lät 124 yrkesverksamma personer under en vecka begränsa sina mailaktiviteter till tre gånger per dag. Nästa vecka fick de använda mailen så ofta de ville. Samtidigt mätte forskarna deras stressnivå samt tog reda på hur pass bra de lyckades i sina jobb.

Resultatet bekräftar Gloria Marks tes: Under veckan med bara tre tillfällen att kolla på mail var stressnivåerna betydligt lägre och produktiviteten högre än veckan de kunde kolla mailen så ofta de ville.

Med detta sagt är det dags att ställa den enda vettiga frågan:

Vem är det som bestämmer hur ofta du ska läsa dina mail?

Missa ingen kunskap och insikter!

Vill du komma i kontakt med Nya Ledarskapet?

Kontakta oss för kostnadsfri information via formuläret.